Etusivu

ALSOVA-hanke

Read more in English

Muistisairaudet tulevaisuuden haasteena

Väestön ikääntyessä eri muistisairauksien hoidosta tulee yksi terveydenhuollon merkittävimmistä haasteista. Tällä hetkellä Suomessa on noin 120 000 vähintään lieväasteisesti muistisairautta sairastavaa ja yhtä monella on lievempää tiedonkäsittelyn ongelmaa. Vuosittain 13 000 henkilöä sairastuu dementia-asteiseen muistisairauteen. Alzheimerin tautia sairastaa yli puolet muistisairaista.

Uutta tietoa tarvitaan

Itä-Suomen yliopiston, neurologian yksikön koordinoimassa ALSOVA – tutkimuksessa seurattiin Alzheimerin tautiin äskettäin sairastuneita henkilöitä ja heidän omaishoitajiaan viiden vuoden ajan. Tutkimukseen osallistujat ovat Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueelta.

Monitieteellisessä seurantatutkimuksessa yhdistetään lääke-, hoito- ja taloustieteellistä sekä farmakologista ja psykologista tietoa.

Tutkimusta johtaa neurologian erikoislääkäri, professori Anne Koivisto Itä-Suomen yliopiston kliinisen lääketieteen neurologian yksiköstä.

Tutkimuksessa on saatu tietoa mm. sairastuneen oireiden muutoksesta viiden vuoden seurannan aikana, omaishoitajan jaksamisesta, sairastuneen ja omaishoitajan terveydentilasta ja elämänlaadusta, sekä lääkityksen, terveyspalveluiden ja muiden palvelujen käytöstä.

Yksi tutkimuksen päätarkoituksista on selvittää sairauden alkuvaiheessa annetun kuntoutuksen (sopeutumisvalmennuksen) vaikuttavuutta sairastuneen ja hänen omaishoitajansa elämänlaatuun ja sairastuneen pitkäaikaishoitoon siirtymiseen. Lisäksi hankkeen tavoitteena on selvittää sairauden kuhunkin vaiheeseen liittyvää terveys- ja sosiaalipalveluiden käyttöä ja kustannuksia. Tietoa voidaan hyödyntää laadukkaiden ja kustannusvaikuttavien – hoitomuotojen ja -ketjujen kehittämisessä ja resurssien tarpeen ennakoinnissa. Tulokset tukevat oleellisesti yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tavoitteita ja tuo lisätietoja mm. valtakunnalliseen Muistiohjelmaan.

Tämä yhteiskunnallisestikin merkittävä tutkijalähtöinen tutkimushanke on kiinnostanut ja saanut tukea niin julkiselta sektorilta, yleishyödyllisiltä yhdistyksiltä kuin yksityiseltä taholta ja kolmannelta sektorilta.