Biomarkörer för Alzheimers sjukdom

Logo av Biomarker laboratorium

Biomarkörer för Alzheimers sjukdom

Möjligheterna till vård av Alzheimers sjukdom ökar hela tiden, och fler och fler undersökningar tyder på, att man uppnår den största och mest långvariga nyttan, när vården kan påbörjas så tidigt som möjligt. En tidig diagnostik av sjukdomen är utmanande. En diagnostisering som grundar sig på en klinisk symptombild förutsätter oftast en tillräckligt långvarig uppföljning för att konstatera progressionen.

I hjärnforskningsinstitut vid Östra Finlands universitetet (Itä-Suomen yliopisto / University of Eastern Finland) gör vi analyser av proteinerna amyloid-beta42, tau- och fosfo-tau i ryggmärgsvätskan. Fördelen med dessa analyser är att man kan fastställa en framskridande demenssjukdom speciellt hos patienter med lindriga symptom.

Li-BAm42, Li-Tau och Li-FosTau är ackrediterade tester. Laboratoriet är ackrediterat testningslaboratorium T320, ackrediteringskrav SFS-EN ISO 15189:2013.

På den bifogade remissblanketten står provmängderna för varje test eller testkombination samt uppgifter om behandling och avsändning av proverna.

Kostnader 1.6.2021 ⇒

En analys av ett enskilt protein kostar 174 €
En kombination av två proteiner kostar 279 €
En samtidig analys av alla tre kostar 374 €

Remissblanketten

Pdf: här

Ytterligare information ges av:

Sanna-Kaisa Herukka, PhD
University of Eastern Finland
Institute of Clinical Medicine – Neurology
P.O. Box 1627
FI-70211 Kuopio, Finland
sanna-kaisa.herukka(at)uef.fi
tel. +358 40 548 6247

Ytterligare information om ämnet:

Jack et al. NIA-AA Research Framework: Toward a biological definition of Alzheimer’s disease. Alzheimers Dement. 14:535, 2018