Näytteiden lähetysohjeet

Näytteiden lähetysohjeet

Arvoisa asiakkaamme!

Alzheimerin taudin merkkiaineiden (Li-FosTau, Li-Tau, Li-BAm42) näytteiden lähetysputkina tulee käyttää 0,5 ml:n polypropyleeniputkia (Sarstedt REF 72.730.005).

Näytteeksi otetaan selkäydinnestettä polypropyleeniputkeen, jonka jälkeen näyte tulee sentrifugoida laboratoriossa mahdollisten solujen poistamiseksi ja siirtää kahteen 0,5 ml lähetysputkeen (Sarstedt REF 72.730.005). Näyte 2 x 0,5 ml on riittävä kolmen biomarkkerin analysointiin.

Oikean polypropyleeniputken käyttö on ensisijaisen tärkeää, koska väärä putkimateriaali adsorboi Li-BAm42-proteiinia voimakkaasti. Jos näyte lähetetään väärässä putkessa, niin se joudutaan siirtämään ennen mittausta oikean kokoiseen putkeen, millä on vaikutusta Li-BAm42-pitoisuuteen. Useat tekijät, kuten näytteen ja näyteputken tilavuus ja näytteen ominaisuudet vaikuttavat siihen, onko Li-BAm42-pitoisuuden muutos vähäinen vai suurempi, joten muutoksen suuruutta on vaikea arvioida näytekohtaisesti.

Näistä seikoista johtuen väärässä putkessa tulleiden näytteiden lausuntoon lisätään kommentti ’Näyte saapunut väärän kokoisessa putkessa, voi vaikuttaa Li-BAm42- tulokseen alentavasti.’  

Myös muista näytteessä havaituista poikkeamista, kuten hemolyysistä, lisätään kommentti lausuntoon. Lievä tai kohtalainen hemolyysi ei kuitenkaan vaikuta Li-FosTau, Li-Tau tai Li-BAm42 mittaustuloksiin.

Yksi putkitarra riittää, pyydettävät tutkimukset yksilöidään  tutkimuspyyntölomakkeella.

Jatkossa lähetysputkia voi tilata veloituksetta osoitteesta alzheimermarkkeri (at) uef.fi.

 

Lisätietoa oikeasta putkimateriaalista ja näytteen käsittelyyn liittyvistä tekijöistä:

Janelidze et al. Towards a unified protocol for handling of CSF before β-amyloid measurements. Alzheimers Res Ther 11:63, 2019.

Vanderstichele et al. Standardization of preanalytical aspects of cerebrospinal fluid biomarker testing for Alzheimer’s disease diagnosis: A consensus paper from the Alzheimer’s Biomarkers Standardization Initiative. Alzheimers Dement 8:65, 2012.