Näytteiden lähetysohjeet

Näytteiden lähetysohjeet

Alzheimerin taudin merkkiaineiden (Li-FosTau, Li-Tau, Li-BAm42) näyteputkina tulee käyttää 2.5 ml:n polypropyleeniputkia Sarstedt REF 63.614.625.

Näytteeksi otetaan selkäydinnestettä suoraan 2.5 ml:n valepohjaputkeen Sarstedt REF 63.614.625, merkkiviivaan saakka. Näyte 1 × 2.5 ml on riittävä kolmen biomarkkerin analysointiin. Näytettä ei tarvitse sentrifugoida eikä sitä saa siirtää uuteen putkeen. Näyte säilytetään näytteenottoputkessa jääkaapissa ja lähetetään huoneenlämpöisenä vuorokauden (24 h) sisällä näytteenotosta. Vuorokautta pidempi säilytys ja lähetys +4°C (max 5 vrk) tai pakastettuna vähintään -20°C (max 6 kk).

Oikean polypropyleeniputken ja näytetilavuuden käyttö on ensisijaisen tärkeää, koska väärä putkimateriaali adsorboi Li-BAm42-proteiinia voimakkaasti ja näytetilavuus suhteessa putken kokooon vaikuttaa Li-BAm42-tulokseen. Useat tekijät, kuten putkikoko ja näytteen ominaisuudet vaikuttavat adsorption voimakkuuteen, joten muutoksen suuruutta ei voida arvioida näytekohtaisesti.

Näistä seikoista johtuen väärässä putkessa saapuneesta tai liian pienestä näytteestä (alle 2.0 ml) mitataan vain Tau ja FosTau.

Myös muista näytteessä havaituista poikkeamista, kuten hemolyysistä, lisätään kommentti lausuntoon. Lievä hemolyysi ei kuitenkaan vaikuta Li-FosTau, Li-Tau tai Li-BAm42 mittaustuloksiin.

Yksi putkitarra riittää, pyydettävät tutkimukset yksilöidään tutkimuspyyntölomakkeella.

Jatkossa lähetysputkia voi tilata veloituksetta osoitteesta alzheimermarkkeri (at) uef.fi.

 

Lisätietoa oikeasta putkimateriaalista ja näytteen käsittelyyn liittyvistä tekijöistä:

Janelidze et al. Towards a unified protocol for handling of CSF before β-amyloid measurements. Alzheimers Res Ther 11:63, 2019.

Vanderstichele et al. Standardization of preanalytical aspects of cerebrospinal fluid biomarker testing for Alzheimer’s disease diagnosis: A consensus paper from the Alzheimer’s Biomarkers Standardization Initiative. Alzheimers Dement 8:65, 2012.

 

Päivitetty 31.3.2022