Tiedotteet

24.5.2022:

Alzheimerin taudin merkkiaineiden (Li-BAm42, Li-Tau, Li-FosTau) hinnat muuttuvat 1.6.2022

Ilmoitamme kohteliaimmin, että Itä-Suomen yliopiston aivotutkimusyksikön Alzheimerin taudin merkkiaineiden (Li-FosTau, Li-Tau, Li-BAm42) hinnat muuttuvat 1.6.2022 alkaen ja ovat voimassa toistaiseksi.

· Kolmen merkkiaineen yhdistelmä: 381,00 €
· Kahden merkkiaineen yhdistelmä: 285,00 €
· Yksittäinen merkkiaine: 177,00 €

Kiitämme osoittamastanne luottamuksesta palvelujamme kohtaan.

Yhteistyöterveisin

Sanna-Kaisa Herukka
FT, tutkija
Itä-Suomen yliopisto
Aivotutkimusyksikkö

 

4.3.2021:

Alzheimerin taudin merkkiaineiden (Li-BAm42, Li-Tau, Li-FosTau) näyteputki ja näytteiden lähetysohjeet muuttuvat 1.4.2022 alkaen

Itä-Suomen yliopiston aivotutkimusyksikön Alzheimerin taudin merkkiaineiden (Li-FosTau, Li-Tau, Li-BAm42) näyteputki ja näytteiden lähetysohjeet muuttuvat 1.4.2022 alkaen. Muutoksen syynä on mittausmenetelmän päivitys ja uudet preanalyyttiset suositukset.

Näyteputki 1.4.2022 alkaen:

Sarstedt CSF valepohjaputki 2.5 ml (75 × 13 mm), polypropyleeni, REF 63.614.625.

Pyydämme tiputtamaan likvoria 2.5 ml suoraan putkeen merkkiviivaan saakka. Näytettä tarvitaan 1 × 2.5 ml riippumatta siitä, pyydättekö yhden merkkiaineen analyysin vai yhdistelmän.

Mikäli näyte saapuu väärässä putkessa tai jos näytettä on alle 2.0 ml, siitä mitataan vain Tau ja FosTau. Syynä tähän on putken koon ja näytetilavuuden vaikutukset BAm42-mittaustuloksiin.

Näytettä ei tarvitse sentrifugoida eikä sitä saa siirtää uuteen putkeen. Näyte säilytetään näytteenottoputkessa jääkaapissa ja lähetetään huoneenlämpöisenä vuorokauden (24 h) sisällä näytteenotosta. Vuorokautta pidempi säilytys ja lähetys +4°C (max 5 vrk) tai pakastettuna vähintään -20°C (max 6 kk).

Putken muutos ei vaikuta Li-FosTau, Li-Tau tai Li-BAm42 viitearvoihin.

Yhteistyöterveisin

Sanna-Kaisa Herukka
FT, tutkija
Itä-Suomen yliopisto
Aivotutkimusyksikkö

 

10.5.2021:

Alzheimerin taudin merkkiaineiden (Li-BAm42, Li-Tau, Li-FosTau) hinnat muuttuvat 1.6.2021

Arvoisa asiakkaamme

Ilmoitamme kohteliaimmin, että Itä-Suomen yliopiston aivotutkimusyksikön Alzheimerin taudin merkkiaineiden (Li-FosTau, Li-Tau, Li-BAm42) hinnat muuttuvat 1.6.2021 alkaen ja ovat voimassa toistaiseksi.

· Kolmen merkkiaineen yhdistelmä: 374,00 €
· Kahden merkkiaineen yhdistelmä: 279,00 €
· Yksittäinen merkkiaine: 174,00 €

Kiitämme osoittamastanne luottamuksesta palvelujamme kohtaan.

Yhteistyöterveisin

Sanna-Kaisa Herukka
FT, tutkija
Itä-Suomen yliopisto
Aivotutkimusyksikkö

 

18.3.2020:

Koronavirustilanteen vaikutukset

Valtakunnallinen koronavirustilanne ja yliopistojen tilojen käytön rajoittaminen vaikuttaa myös Itä-Suomen yliopiston Biomarkkerilaboratorion toimintaan. Laboratorio on tehnyt onnistuneesti järjestelyjä Alzheimerin taudin merkkiaineiden analytiikan turvaamiseksi myös tässä poikkeustilanteessa. Laboratorioon voi lähettää näytteitä aiempien ohjeiden mukaisesti ja tällä hetkellä laboratorio pystyy edelleen toteuttamaan luvatut vastausajat (1 kk).

 

2.12.2019:

Alzheimerin taudin merkkiaineiden (Li-BAm42, Li-Tau, Li-FosTau) raja-arvot muuttuvat 1.1.2020

Arvoisa asiakkaamme

Pyydämme ystävällisesti huomioimaan, että Itä-Suomen yliopiston Biomarkkerilaboratorion Alzheimerin taudin merkkiaineiden (Li-BAm42, Li-Tau, Li-FosTau) raja-arvot muuttuvat 1.1.2020 käyttöön otettavan uuden menetelmän vuoksi. Samalla myös näytteiden lähetysputket muuttuvat (Sarstedt REF 72.730.005).

Raja-arvot 1.1.2020 alkaen
4809 Li-FosTau   Normaali alle 23 pg/ml, raja-arvoinen 23-26 pg/ml, patologinen yli 26 pg/ml
4810 Li-Tau          Normaali alle 240 pg/ml, raja-arvoinen 240-260 pg/ml, patologinen yli 260 pg/ml
4811 Li-BAm42   Normaali yli 780 pg/ml, raja-arvoinen 715-780 pg/ml, patologinen alle 715 pg/ml

Raja-arvojen numeerisella muutoksella ei ole vaikutusta testien kliiniseen tulkintaan.
Näytteiden lähetysputki muuttuu Sarstedt REF 72.730.005 (putkikoko 0,5 ml) ja näytettä pyydetään lähettämään 2 x 0,5 ml.
Muutos koskee laboratorioon 1.1.2020 alkaen saapuvia näytteitä.

Yhteistyöterveisin

Sanna-Kaisa Herukka
FT, tutkija
Itä-Suomen yliopisto
Aivotutkimusyksikkö

Raja-arvot ennen 1.1.2020
4809 Li-FosTau       Normaali alle 63 pg/ml, raja-arvoinen 63-70 pg/ml, patologinen yli 70 pg/ml

4810 Li-Tau             Normaali alle 360 pg/ml, raja-arvoinen 360-400 pg/ml, patologinen yli 400 pg/ml
4811 Li-BAm42      Normaali yli 635 pg/ml, raja-arvoinen 580-635 pg/ml, patologinen alle 580 pg/ml

 

3.12.2018:

Selkäydinnesteen Alzheimerin taudin biomarkkereiden lausuntokäytäntö muuttuu

Alzheimerin taudin selkäydinnesteen biomarkkerit ovat olleet Suomessa käytössä jo vuodesta 2004. Tutkimukset ovat vakiintuneet osaksi varhaisdiagnostiikkaa ja erotusdiagnostiikkaa. Biomarkkerilaboratorion toiminnan alkuvaiheessa Li-BAm42 raja-arvo asetettiin tarkoituksella tiukaksi, koska haluttiin varmistaa, ettei vääriä positiivisia tuloksia tulisi ja toisaalta käytännössä kaikki tunnetut analyysia sekoittavat tekijät olivat sellaisia, että ne vaikuttivat tulokseen patologiseen suuntaan. Nykyisin diagnostiikan painopiste siirtyy koko ajan varhaisempaan taudin havaitsemiseen ja tämä on aiheuttanut tarpeen raja-arvon päivittämiselle.

Näiden tieteellisten edistysaskelten vuoksi myös Alzheimerin taudin selkäydinnesteen biomarkkereiden lausuntokäytäntö muuttuu 1.1.2019 alkaen. Kaikki biomarkkerit lausutaan erikseen ja nykyisen kaltaisesta yhteenvedosta luovutaan. Tällä haluamme korostaa sitä, että jokaisella tutkittavalla biomarkkerilla on oma roolinsa neurodegeneratiivisten sairauksien diagnostiikassa. Lisätietoa eri biomarkkereiden roolista ja tulkinnasta saa esim. alla mainitusta open access julkaisusta. Lisäksi kullekin biomarkkerille tulee kolmiportainen sanallinen lausunto: normaali – raja-arvoinen – patologinen. Tällä taas haluamme painottaa sitä, että kaikilla kolmella biomarkkerilla, mutta etenkin beta-amyloidi 42 peptidillä, on varsin laaja epävarma alue. Uskomme  että uusi lausuntokäytäntö parantaa tulosten tulkittavuutta ja osuvuutta etenkin niiden potilaiden kohdalla, joiden tulos on aiemmin ollut normaali mutta hyvin lähellä käytössä olevia raja-arvoja.

Uudet raja-arvot ovat:

Normaali (pg/ml)

Raja-arvoinen alue (pg/ml)

Patologinen tulos (pg/ml)

Li-BAm42

>635

580 – 635

< 580

Li-Tau

<360

360 – 400

> 400

Li-FosTau

<63

63 – 70

> 70

Ystävällisin terveisin,

Sanna-Kaisa Herukka
Biomarkkerilaboratorion johtaja

Lisätietoa:
Jack et al. NIA-AA Research Framework: Toward a biological definition of Alzheimer’s disease. Alzheimers Dement. 14:535, 2018