Skip to content

PhD students list

Climate Change and International Environmental Law


Adrián Martinez Blanco
(LLD Candidate), 2019

The right of public participation in international climate change law: A critical analysis (supervisors: Harro van Asselt, Kati Kulovesi)

Anita Kittery
(LLD Candidate), 2020 

Contamination with pharmaceutical products in the environment: The Evolution of EU pharmaceutical legislative and regulatory frameworks (supervisors : Mirella Miettinen, Tuula Honkanen)

Antti Jukka
(LLD Candidate), 2021

Extended producer responsibility in the circular economy context (supervisors : Harri Kalimo, Anssi Keinänen)

Catherine Hall
(LLD Candidate), 2021


PhD focus : Areas concerning international climate change law and governance with a specific focus on climate clubs (supervisors : Harro van Asselt)

Eleanor Reyes Mateo
(LLD Candidate), 2018 Joint Phd with UEF – Vrije Universiteit Brussels

The Internet of Things in the circular economy: Reconciling environment, data and trade under the WTO in the digital age (supervisors: Harri Kalimo, Kati Kulovesi)Firuz Suleymanov
(PhD Candidate) 2020, jointly with the UEF Doctoral Programme in Past, Space and Environment in Society. 

The impact of the Azerbaijan – Armenia conflict on the environment in the South Caucasus: the role of water in the conflict (supervisor: Yulia Yamineva)Karl Upston-Hooper
(LLD Candidate), 2013


Where two worlds collide: Emission Reduction Purchase Agreements, the evolution of the dialectic relationship of private contracts and international environmental law at the heart of the global climate regime (supervisors: Kati Kulovesi, Kim Talus)

Moritz Petersmann
(LLD Candidate), 2022

Fit for governing modern wicked problems? International science-policy interfaces under scrutiny (supervisors: Niko Soininen, Yulia Yamineva)


Nicola Sharman
(LLD Candidate), 2021

Enhancing the legitimacy of multilateral decision-making relating to climate change through public participation: the role of procedural environmental rights and the Aarhus Convention (supervisors: Harro van Asselt, Kati Kulovesi)


Otto Bruun
(LLD Candidate)


Outi Manninen
(PhD Candidate) 2014


Climate initiatives in Finnish municipalities: Local climate strategies and action plans as regulatory instruments in municipal policy-making (supervisors: Kati Kulovesi, Ismo Pölönen)


Patrick Toussaint
(LLD Candidate), 2017


Reification in international climate law: A critical analysis of the role of legal constructs in realizing equity and justice under UNFCCC regime (supervisors: Harro van Asselt, Kati Kulovesi)


Raihanatul Jannat
(LLD Candidate), 2020

Role of transnational climate law in in enhancing socio-economic resilience of women through gender based adaptation: case studies from Bangladesh and the Finnish Arctic (supervisors: Yulia Yamineva, Seita Romppanen)

Reza Maddahi
(LLD Candidate), 2014

International legal regime of carbon capture and storage (CCS) technology (supervisors: Kati Kulovesi, Kim Talus)

Rosemary Mwanza
(LLD Candidate), 2016

Beyond rhetoric: Can environmental rights provide effective remedies for corporate environmental pollution in the extractive industry in Kenya? (supervisors: Harro van Asselt, Päivi Leino-Sandberg)
Saga Eriksson (LLD Candidate), 2022

EU sustainable finance policy and legislation: Towards creation of green markets and agency
(supervisors : Mikko Rajavuori, Yulia Yamineva, Matti Turtiainen)


Sara Kymenvaara
(LLD Candidate), 2016

Low-emission transport fuels: Regulatory potential in the multi-level governance of climate change (supervisors: Kati Kulovesi, Harro van Asselt)


Tatu Hocksell
(LLD Candidate), 2019

Incentivizing negative emission in the EU’s climate legislation (supervisors: Kati Kulovesi, Harro van Asselt)

Thiago Chagas
(LLD Candidate), 2021

Making financial flows climate-consistent through the application of cyberlaw principles and related legal constructs
(supervisors: Harro van Asselt, Charlotte Streck)


Tuomas Palosaari
(LLD Candidate), 2019

National disruptions caused by informal international law (supervisors: Harro van Asselt, Antto Vihma)

Veera Pekkarinen
(PhD Candidate)
Vilja Johansson
(LLD Candidate), 2021


Just transition – an emerging legal concept guiding the justness of climate policies (supervisors: Kati Kulovesi, Harro van Asselt)

Energy Law


Aki Aapio
(LLD Candidate), 2020

Communities in EU law (supervisors: Kim and Henrik Bjornebye)

Ama Opoku Acquah
(LLD Candidate), 2021

The Fiduciary State Shareholder in the Sub-Saharan African Petroleum Industry and Fundamental Rights of Citizens (supervisors: Kim Talus,
Tade Oyewunmi)


Ayodele Oni
(LLD Candidate), 2013

From a non-existent domestic gas market to an increasingly robust domestic gas market in Nigeria: A doctrinal on bespoke regulatory regimes as solution to lack of energy security (supervisors: Kim Talus, Eduardo Pereira)

Baiba Miltovica
(PhD Candidate), 2013

Competition, countervailing power and consumer’s protection in electricity markets in Estonia and Latvia (supervisors: Kim Talus, Andrey Belyi)

Ionna Despina Mersinia (PhD Candidate), 2012

Europe’s Emissions Trading Scheme as a flagship of climate change policy and its impact on the formation of a free carbon market. a comparative study of Greece, Finland and the UK (supervisors: Kim Talus, Kati Kulovesi)

Mykola Iakovenko
(LLD Candidate), 2016

The process of liberalization of the East European non-EU energy markets under the requirements of Energy Community (supervisors: Kim Talus, Andrei Belyi)

Katariina Särkänne
(LLD Candidate), 2017

Euroopan unionin autonominen asema investoijien ja valtioiden välisessä riitojen ratkaisussa (supervisors: Kim Talus, Nikos Lavranos)


Sébastien Nöel 
(LLD Candidate),
2020 
Towards a relaxation in subsidy rules for renewable energy in the EU’s new generation agreements (supervisors : Harri Kalimo, Moritz Wüstenberg)

Environmental Law


Arja Halinen
(LLD Candidate), 2020

Ympäristövastuullisuus ja ympäristövaikutusten hallintakaivostoiminnassaja malminetsinnässä,  supervisors: Ismo Pölönen, Niko Soininen

Eila Kaliste
(LLD Candidate), 2015

Eläinten käyttö tieteellisiin tai opetustarkoituksiin – sääntelyn sisältö, kehittyminen ja vaikutus eläinten hyvinvointiin (supervisors: Tapio Määttä, Birgitta Wahlberg)

Hanna Lehtinen
(LLD Candidate), 2014

Yritysten ympäristövastuu insolvenssitilanteissa (supervisors: Tapio Määttä, Ismo Pölönen)

Hanna Partinen
(LLD Candidate), 2005

Suunnittelutarvealue Tapio Määttä 2006 Minna Rainio (HTT) Metsien käytön taloudellinen ohjaus – monitieteinen tutkimus KMRL:n soveltamiskäytännöistä (supervisor: Tapio Määttä)

Juha Perho
(LLD Candidate), 2016

Ympäristövaikutusten arviointitulosten hyödyntäminen ympäristöluvasta päätettäessä – tutkimus uudistuva YVA-lain vaikutuksista ympäristölupaharkintaan (supervisors: Ismo Pölönen, Tapio Määttä)

Kimmo Huttunen
(DSc Candidate), 2012

Metäsalueiden käytön suunnittelu- ja ohjelmaohjauksen oikeusvaikutukset ympäristöpäätöksenteossa (supervisors: Tapio Määttä, Ismo Pölönen)

Kimmo Malin
(LLD Candidate), 2007

Sähkö- ja vesijohtojen sijoittaminen – lainvalintatilanne oikeudellisen ratkaisutoiminnan haasteena (supervisor: Tapio Määttä)

Laura Leino
(LLD Candidate), 2014

Korvaavat toimenpiteet luonnonsuojelun keinona (supervisors: Ismo Pölönen, Antti Belinskij)

Marko Heiskanen
(DSc Candidate) 2010

Pienimuotoiset hiilinieluhankkeet Puhtaan Kehityksen Mekanismissa (supervisors: Tapio Määttä, Anne Mette Lykke)

Mirella Miettinen
(LLD Candidate), 2017

Regulative risk assessment of nanomaterials in the EU and the US: Towards governance of the safety of nanomaterials (supervisors: Ismo Pölönen, Seita Romppanen, Sabaa Ahmad Khan)

Otso Myrsky
(LLD Candidate), 2019

Osittamisrajoitusten tila ja tulevaisuus – lainopillinen tutkimus maankäytön suunnittelun ja kiinteistönmuodostamisen rajapinnoista (supervisors: Tapio Määttä, Matti Niemi)

Outi Ratamäki
(PhD Candidate), 2015

Legitimiteettivajeen synty ympäristö- ja luonnonvaraoikeudellisissa kiistoissa (supervisors: Katja Lindroos, Tapio Määttä)

Riku Anttila
(LLD Candidate), 2017

Hyvämerimiestaito ja -tapa (supervisors: Tapio Määttä, Matti Tolvanen)

Saara Österberg
(LLD Candidate), 2015

Kaivosten ympäristövaikutusten hallinnan innovatiiviset ratkaisut ympäristöoikeudessa (supervisors: Ismo Pölönen, Jukka Similä)

Susanna Wähä
(DSc Candidate), 2001

Kunta ympäristöviranomaisena (supervisor: Tapio Määttä)

Tero Laakso
(DSc Candidate), 2004

Metsien hoidon ja käytön oikeudellinen sääntely kangasmetsien luontaisen vaihtelevuuden ylläpitämistä (supervisors: Tapio Määttä, Ismo Pölönen)

Water Law and Policy


Amanda Nikkilä
(LLD Candidate), 2017

Sopeutuvan sääntelyn mahdollisuudet suometsien kestävässä käytössä (supervisors: Antti Belinskij, Niko Soininen)

Arto Hietaniemi
(LLD Candidate), 2016

Käyttöoikeussääntelyn rajat vesioikeudellisessa päätöksenteossa (supervisors: Tapio Määttä, Antti Belinskij)

César Soares De Oliveira
(LLD Candidate), 2021

One Sea, Five Legal Regimes? A Study of Environmental Problems Produced by Legal Boundaries in the UNCLOS (supervisors : Niko Soininen, Timo Koivurova)


Francesco Venuti
(LLD Candidate), 2021

A comprehensive legal framework on Nature-based Solutions for urban biodiversity and climate resilience in the EU (supervisors : Niko Soininen, Christopher Raymond)


Janika Gummerus
(LLD Candidate), 2020

Asian selvittäminen ympäristönsuojelulain mukaisissa hallintolainkäyttöasioisa (supervisors: Niko Soininen, Antti Belinskij)

Matti Mikkelä
(LLD Candidate), 2015

Vesioikeudellisen luvan muuttaminen (supervisors: Tapio Määttä, Antti Belinskij)
Minna Ojanperä
(LLD Candidate), 2021
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Oikeuden rooli ilmastopolitiikan valtavirtaistamisessa (supervisors : Antti Belinskij, Kati Kulovesi)

Suvi-Tuuli Puharinen
(LLD Candidate), 2017

Vesienhoidon ympäristötavoitteet ympäristönkäyttöhankkeiden jälkivalvonnassa (supervisors: Antti Belinskij, Niko Soininen)

Completed PhDs

Climate Change and International Environmental Law

 • María Eugenia Recio (2022), Multiple layers of governance and regulations in forests: Exploring challenges and opportunities for the future REDD+ landscape (supervisors: Kati Kulovesi, Harro van Asselt) 
 • Samuel Assembe Mvondo (2011), Towards International Norms of Sustainable Forest Management: A Review of State Practice from the Regional to the Global Level (Supervisor: Tuomas Kuokkanen)
 • Seita Romppanen (2015), New Governance in Context: Evaluating the EU’s Biofuels Regime (Supervisors: Kati Kulovesi and Tuomas Kuokkanen)
 • Tuula Honkonen (2008), Common But Differentiated Responsibility as a Regulatory and Policy Principle in Multilateral Environmental Agreements (Supervisor: Tuomas Kuokkanen)

Energy Law

 • Cameron Kelly (2016), Legal and Regulatory Framework for Supporting Large-scale Renewable Energy in Australia. A Critical Functional Analysis (Supervisor: Kim Talus)
 • Kaisa Huhta (2019), Capacity Mechanisms in EU Law: An Analysis of State-driven Safeguards for Generation Adequacy (Supervisors: Kim Talus and Angus Johnston)
 • Meri-Katriina Pyhäranta (2020), Landowners’ legal role in shale gas production (Supervisors: Kim Talus and Eduardo Pereira)
 • Moritz Wüstenberg (2019), Regulation of Energy Trade in the WTO – The EU-Russia Sphere (Supervisors: Kim Talus and Andrei Belyi)
 • Rasa Ptasekaite EU vs Euratom Treaty (Supervisors: Kim Talus and Jakub Handrlica, Charles IV University)
 • Sirja-Leena Penttinen (2019), Energy and Treaty Law (Supervisors: Tapio Määttä and Henrik Bjornebye (Oslo))
 • Tade Oyewunmi (2017), The Restructuring and Regulation of Gas Supply to Power Markets in Nigeria and the European Union (Supervisors: Kim Talus and Yinka Omorogbe, University of Ibadan)

Environmental Law

 • Aleksi Heinilä (2017), Oikeus rakentaa. Tutkimus suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamispäätöksenteosta maankäyttö- ja rakennuslain järjestelmässä (Supervisor: Tapio Määttä)
 • Esa Kyllästinen (2010), Riskinjako maakaaressa. Varallisuus- ja prosessioikeudellinen tutkimus myyjän ja ostajan välisestä riskinjaosta asuinkiinteistön kauppaan liittyvissä virhetapauksissa (Supervisor: Tapio Määttä)
 • Hilkka Heinonen (2016), Naapuruuskiistat ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen kiistojen käsittelijänä (Supervisor: Tapio Määttä)
 • Ismo Pölönen (2007), Ympäristövaikutusten arviointimenettely – Tutkimus YVA-menettelyn oikeudellisesta asemasta ja kehittämistarpeista ympäristöllisen vaikuttavuuden näkökulmasta (Supervisor: Tapio Määttä)
 • Johanna Ahonen (2016), Yhdyskuntien jätevesien typenpoiston oikeudelliset perusteet ympäristöluvituksessa (Supervisor: Tapio Määttä, Ismo Pölönen)
 • Joonas Alaranta (2018), Kemikaalit ja kiertotalous. Tutkimus huolta aiheuttavien aineiden ja materiaalikierron sääntelystä REACH-asetuksen mukaan (Supervisor: Tapio Määttä)
 • Jussi Kauppila (2016), Vesienhoitosuunnitelman oikeudellisen vaikuttavuuden rakentuminen (Supervisor: Tapio Määttä)
 • Lea Halonen (2016), Metsäojitukset ja vesiensuojelusääntely: sääntelyteoreettinen tutkimus vesiensuojelusääntelyn toimivuudesta (Supervisors: Tapio Määttä and Ismo Pölönen)
 • Leila Suvantola (2006), Huominen ei koskaan kuole – Luonnonsuojelun ja ympäristönkäytön kilpailutilanteiden ratkaisemisesta (Supervisor: Tapio Määttä)
 • Niko Soininen (2017), Transparencies in Legality: A Legal Analysis of the Reason-Giving Requirement in Water Management Permitting in Finland (Supervisor: Tapio Määttä)
 • Sinikka Pärnänen (2012), Vesistöjen ennallistaminen uiton jälkeen (Supervisor: Tapio Määttä)
 • Suvi Borgström (2011), Iso paha susi vai hyödyllinen hukka? Ekologis-juridinen näkökulma suden suojelun yhteiskunnalliseen hyväksyttävyyteen (Supervisor: Tapio Määttä)

Give feedback | Data Protection | Accessibility