Diabeteksen ja sydänsairauksien tutkimusyksikkö

Diabeteksen ja sydänsairauksien tutkimusyksikkö

Diabeteksen ja sydänsairauksien tutkimusyksikkö keskittyy ennen muuta tyypin 2 diabeteksen, synnynnäisen hyperinsulinemian, varhaisen sepelvaltimotaudin ja sydänsairauksien (hypertrofinen kardiomyopatia, laajentava kardiomyopatia) perinnöllisen taustan selvittämiseen.

Geenidiagnostiikkaa Itä-Suomen Genomikeskuksessa

Itä-Suomen Genomikeskus tekee geenidiagnostiikkaa tärkeimpiin monogeenisiin sairauksiin sekä farmakogenomiikkaa eri lääkehoitojen tehon ja sivuvaikutusten arvioimiseksi. Käytettävissämme on modernit laitteistot näytteiden sekvensointiin ja tulosten analysointiin.

Tutkimuspyynnöt

Tutkimuspyyntölomakkeet tutkimuksittain  – geenidiagnostiikkaa tärkeimpiin monogeenisiin sairauksiin sekä farmakogenomiikkaa eri lääkehoitojen tehon ja sivuvaikutusten arvioimiseksi –   löytyvät geenidiagnostiikkasivuiltamme.

Laadunhallinta

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme, jonka keskeisiä tekijöitä ovat henkilöstö, tilat ja laitteet, menetelmät, dokumentaatio sekä asiakastarpeiden huomioon ottaminen.

Yhteystiedot

Markku Laakso
Professori
Sisätautien klinikka
Itä-Suomen yliopisto
markku.laakso (at) kuh.fi