Prekonferenssi

Tutkija mediassa & media tutkimuksessa

Prekonferenssi keskiviikkona 16.11. klo 14 – 18, Snellmania rakennus, Kuopion kampus. Prekonferenssi on suunnattu erityisesti väitöskirjatutkijoille.

Prekonferenssi teema jakaantuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa keskitytään tutkijan rooliin mediassa ja toisessa mediatutkimuksen menetelmiin.  

Jos haluat lisätietoja prekonferenssista, ota rohkeasti yhteyttä dosentti Minna Kaarakainenminna.kaarakainen@uef.fi

Prekonferenssin ohjelma

KloTeemaPuhuja
14.15- 15.15 Tutkija mediassa
mitä on tiedeviestintä
tutkimusviestinnän periaatteet, tavoitteet ja vastuut
keskustelua mediatiedottamisen prosessista, uutiskriteereistä sekä tutkimusviestinnästä sosiaalisessa mediassa
Viestintäasiantuntija
Sari Eskelinen, UEF
Tauko 15 min.
15.30-16.15Media tutkimuksessa
Mikä on mediaa ja miten mediaa tutkitaan?
Dosentti, yliopistonlehtori Outi Hakola ja professori Pauli Mietinen, UEF
16.15-17.00Sosiaalisen median määrällinen analyysi Professori Pauli Miettinen
Tauko 15 min.
17.15- 18.00Kamppailut julkisuuskuvasta: media-aineistojen laadullinen analyysiDosentti, yliopistonlehtori Outi Hakola

Media-aineistoja käytetään yhä monialaisemmin tutkimuksessa. Mediauutisointi mahdollistaa eri ilmiöiden julkisuuskuvan tutkimuksen. Sosiaalisen median aineistoja hyödynnetään ihmisten asenteiden, arvojen ja arkipäiväisten käytänteiden tutkimiseen. Julkisia keskusteluja yhteiskunnan järjestämisestä voidaan seurata mediavälitteisesti. Median merkityksen korostumista kuvataan usein termillä mediatisaatio, jolla viitataan tapaan, millä mediainstituutioiden toimintalogiikka on alkanut ohjata useita yhteiskunnallisia instituutioita, toimintoja ja aihepiirejä.

Outi Hakola on mediatutkimuksen dosentti (Turun yliopisto) ja Laadullisten tutkimusmenetelmien yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopistossa. Tutkimuksessaan hän on pohtinut, miten median kautta keskustellaan tunteista, neuvotellaan yhteisesti jaetuista arvoista ja vaikutetaan julkiseen keskusteluun ja mielipiteisiin.

Pauli Miettinen on datatieteen professori ja työskentelee Tietojenkäsittelytieteen laitoksella Itä-Suomen yliopistossa. Hänen tutkimustyönsä kattaa datatieteen menetelmien kehityksestä sovelluksiin.