Puhujat

Puhujat

Henkilökuva Axel Kaehnesta.
Axel Kaehne

Axel Kaehne is Professor in Health Services Research at the Medical School and the Director of the Evaluation and Policy Analysis Unit, Edge Hill University. He is Editor in Chief of the Journal of Integrated Care, Visiting Professor at the Department of Health and Social Management at the University of Eastern Finland, and currently Vice President of EHMA, the European Health Management Association (Brussels). He is a member of the advisory board of the Leadership Observatory of NHS England and a member of the Funding Committee of the National Institute for Health Research (NIHR) England. 

Henkilökuva Pauli Rautiaisesta.
Pauli Rautiainen

Pauli Rautiainen on perus- ja ihmisoikeuksiin erikoistunut hallintotieteiden tohtori, julkisoikeuden dosentti Helsingin yliopistossa, hyvinvointioikeuden dosentti Itä-Suomen yliopistossa ja valtiosääntöoikeuden dosentti Turun yliopistossa. Hänen asiantuntemus kattaa perustuslakiin, perus- ja ihmisoikeuksiin, yhdenvertaisuus- ja syrjintäasioihin sekä peruspalveluihin liittyviä kysymyksiä. Katso lisää: https://www.paulirautiainen.fi/

Potrettikuva Arto O. Salosesta.
Arto O. Salonen

Arto O. Salosen asiantuntijuus liittyy kestävään hyvinvointiin. Hän työskentelee Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksella sosiaalipedagogiikan professorina. Hänellä on kasvatustieteen dosentuuri Helsingin yliopistossa ja kestävän kehityksen dosentuuri Maanpuolustuskorkeakoulussa. Lisäksi Salonen on Suomen kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin jäsen. Katso lisää: www.artosalonen.com

Henkilökuva Sini Sallisesta
Sini Sallinen

Sini Sallisen asiantuntijuus liittyy kuntien tulevaisuuteen, kunnalliseen itsehallintoon, kestävään kehitykseen sekä kuntajohtamiseen ja -demokratiaan. Hän on työskennellyt Suomen Kuntaliitossa yli 12 vuotta erilaisissa edunvalvonta- ja kehittämistehtävissä. Väitöskirjansa hän on tehnyt kunnallisoikeudesta.

Potrettikuva Jari Hakasesta.
Jari Hakanen

Jari Hakanen on jo yli 20 vuotta tutkinut työhyvinvoinnin näkökulmasta suomalaista työelämää: hyvää johtamista ja aloitteellista oman työn tuunaamista, työn ja muun elämän yhteensovittamista sekä mielenterveyttä ja työkykyä hyvinvoinnin: työn imu, työuupumus, työssä tylsistyminen, työholismi, näkökulmista. Hän on myös ollut kehittämässä ja toteuttamassa monia kehittämishankkeita mainituista teemoista. Hän on saanut muun muassa työympäristötyön kehittämisen kultaisen erityisansiomitalin sekä hyvän työelämän puolestapuhuja- ja vuoden suomalainen työelämätutkija-tunnustuspalkinnot.

Puheenvuoroja yhteisestä savotasta

Ulla-Mari Kinnunen

Professori Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta

Ismo Linnosmaa

Professori Sosiaali-ja terveystaloustiede

Johanna Lammintakanen

Professori Sosiaali-ja terveyshallintotiede

Kommenttipuheenvuorot

Mieliteko-ohjelman johtaja Helena Länsimies, Hyvällä mielellä Pohjois-Savo 2021-2030 -hanke

Yliopistonlehtori, julkinen talousjohtaminen, Lotta-Maria Sinervo, Tampereen yliopisto