Framsida

Sällskapet för Vårdvetenskaplig Forskning r.f.

Sällskapets syfte

  • Syftet med HTTS är att stöda och främja vårdvetenskaplig forskning och dess tillämpning i vårdpraxis.
  • Föreningen arrangerar vetenskapliga konferenser, delar ut stipendier, publicerar en vetenskaplig tidskrift och främjar den regionala verksamheten.

Vision

  • HTTS är ett aktivt forskningssällskap som erbjuder sina medlemmar ett högklassigt vetenskapligt forum, vars verksamhet ständigt förnyas.
  • HTTS är medlem i Vetenskapliga samfundens delegation.
  • Föreningen deltar aktivt i den regionala, nationella och internationella vetenskapspolitiska och samhälleliga diskussionen.

Medlemskap

  • Universitetsstuderande som avlagt eller kommer att avlägga akademisk examen och som är intresserade av vårdvetenskaplig forskning kan antas som ordinarie medlemmar i föreningen. Rättsgiltiga samfund godkänns som samfundsmedlemmar.
  • Medlemskapsavgift: 50 € för en full medlem och 30 € för en studentmedlem

Medlemsförmåner (pdf) öppnas i nytt fönster

Kommunikation

Du kan följa Vårdvetenskaplig Forskning r.f. (HTTS) på Facebook och Twitter (öppnas i nytt fönster)