Hoitotiede -lehti

Artikkeliohjeet | Arvioitsijat | Sisällysluettelot | Tilaus

Hoitotiede-lehden tarkoituksena on välittää tietoa hoitotieteestä ja sen tutkimustuloksista sekä toimia tieteellisenä keskustelufoorumina. Lehti julkaisee hoitamiseen ja sen perusteisiin, alan koulutukseen ja tutkimukseen liittyviä tieteellisiä artikkeleita sekä hoitotieteen alueeseen liittyviä erilaisia katsauksia. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Artiklar och översikter också på svenska.

Lehden artikkeleiden sähköiset versiot vuodesta 2012 alkaen ovat luettavissa Elektra-tietokannasta noin vuoden julkaisuviiveellä.

MEDIAKORTTI (pdf) avautuu uuteen ikkunaan

Päätoimittaja

Professori Elina Haavisto

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Terveystieteiden yksikkö
33014 Tampereen yliopisto
Email: elina.a.haavisto(a)tuni.fi

Toimitussihteeri

TtM Sunna Rannikko

Turun yliopisto
Hoitotieteen laitos
20014 Turun yliopisto
Email: seeran(a)utu.fi

Hoitotiede-lehden tilaaminen (avautuu uuteen ikkunaan)

Julkaisija

Hoitotieteiden tutkimusseura HTTS r.y.

Toimituskunta

Marja Härkänen, dosentti, varatoimitussihteeri, Itä-Suomen yliopisto
Jari Kylmä, dosentti, varapäätoimittaja, Tampereen yliopisto
Niko Männikkö,TtT, Oulun yliopisto
Hannakaisa Niela-Vilén, dosentti, Turun yliopisto
Heli Vaartio-Rajalin, dosentti, gerontologisen hoidon apulaisprofessori, Åbo Akademi

Painopaikka

Savion Kirjapaino Oy
Aleksis Kiven tie 19
04200 Kerava