Posterit

Posterinäyttely 30.9.-1.10.2020

Posterinäyttely sisältää noin 100 posteria 11 teema-alueelta. Klikkaa teemaa ja tutustu postereihin. Näyttelyn aloitussivulta pääset eteenpäin oikealla alakulmassa olevalla nuolella. Tullessasi näyttelytilaan, pääset katsomaan yksittäisiä postereita tarkemmin klikkaamalla posteria. Sivuilla olevista nuolinäppäimistä pääset seuraavaan tai edelliseen posteriin. Yksittäisestä posterista takaisin näyttelytilaan pääset klikkaamalla oikella ylhäällä olevaa rastia.

  1. Hoitotyöntekijöiden osaaminen ja sen kehittäminen
   Posterinäyttelyn keskustelualue
  2. Näkökulmia hoitotyöhön ja terveyspalveluihin
   Posterinäyttelyn keskustelualue
  3. Opettajien ja opiskelijaohjaajien osaaminen
   Posterinäyttelyn keskustelualue
  4. Työhyvinvointi
   Posterinäyttelyn keskustelualue
  5. Hoitotieteen tutkimusmetodologia
   Posterinäyttelyn keskustelualue
  6. Art and Science of Nursing
   Posterinäyttelyn keskustelualue
  7. Ajankohtaisia kysymyksiä hoitotyössä
   Posterinäyttelyn keskustelualue
  8. Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö
   Posterinäyttelyn keskustelualue
  9. Digitaaliset menetelmät ja koulutusinterventiot
   Posterinäyttelyn keskustelualue
  10. Terveysalan opiskelijoiden osaaminen
   Posterinäyttelyn keskustelualue
  11. Potilasturvallisuus ja näyttöön perustuva toiminta
   Posterinäyttelyn keskustelualue
  12. HTTS:n aluetoimikunnat 
   Posterinäyttelyn keskustelualue

Posteriesittelyt

Posteriesittelyt ovat vapaamuotoisia ja itseohjautuvia tapahtumia ilman muodollisuuksia. Posteriesittelyt tarjoavat osallistujille mahdollisuuden esittää kysymyksiä postereista. Postereiden esittäjät on järjestetty 11 teemaryhmään aiheiden perusteella. Jokaisella ryhmällä on käytettävissä 45 minuutin Zoom-kokous Q & A-istuntona. Jokainen esittäjä esittelee itsensä ja posterinsa aiheen ja vastaa sitten esitettyihin kysymyksiin.

Konferenssin osallistujia kehotetaan katsomaan heitä kiinnostavia postereita etukäteen posterinäyttelyssä ja tulemaan postereiden kysymys- ja vastaustilaisuuksiin valmistautuneina esittämään kysymyksiä ja keskustelemaan materiaaleista. Kysymyksiä ja kommentteja voi jättää myös posterinäyttelyn keskustelualueille. Esittelyt ovat esittäjille vapaaehtoisia.

Posteriesittely Q&A teemat 1-6 keskiviikkona 30.9.2020 klo 14.45-15.30

 1. Hoitotyöntekijöiden osaaminen ja sen kehittäminen Avain: posteri1
 2. Näkökulmia hoitotyöhön ja terveyspalveluihin Avain: posteri2
 3. Opettajien ja opiskelijaohjaajien osaaminen Avain: posteri3
 4. Työhyvinvointi Avain: posteri4
 5. Hoitotieteen tutkimusmetodologia Avain: posteri5
 6. Art and Science of Nursing Avain: posteri6

Posteriesittely Q&A teemat 7-11 torstaina 1.10.2020 klo 14.15-15.00

7. Ajankohtaisia kysymyksiä hoitotyössä Avain: posteri7
8. Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö Avain: posteri8
9.
Digitaaliset menetelmät ja koulutusinterventiot Avain: posteri9
10. Terveysalan opiskelijoiden osaaminen Avain: posteri10
11. Potilasturvallisuus ja näyttöön perustuva toiminta Avain: posteri11