Virtuaalikahvilat

Virtuaalikahvilat 30.9.2020 klo 14.15-14.45

Kahvila Hissipuhe

Kahvilan etäseuranta Avain: hissipuhe
ID 646 2360 4047

Kahvila Hissipuheessa esitellään kuusi kolmen minuutin hissipuhetta tutkimus- ja kehittämishankkeista. Kahvilan tavoitteena on tutustua hoitotieteelliseen tutkimukseen ja kehittämistyöhön ja siten edistää verkostoitumista ja yhteistyötä. Klikkaa kahvilan nimeä kahvilaan kirjautumiseksi ja kirjoita annettu avain.

 1. Ikääntyneiden kuntoutumista edistävän hoitotyön tutkimus ja kehittäminen
  GeroNursing Centre, Oulun yliopisto
 2. Katse ikääntyneiden näyttöön perustuvaan kuntoutumista edistävään hoitotyöhön
  GeroNursing Centre, Oulun yliopisto, Sinikka Lotvonen, Heidi Siira, Kaisa Saarela
 3. Tutkimushanke: Tartuntatautia sairastavien kokemukset (TarTauSKo)
  Toni Haapa
 4. Tutkimushanke: Kliinisten oppimisympäristöjen laatu terveysalan koulutuksessa
  Toni Haapa
 5. Simulaatio tutkimusmenetelmänä
  Emilia Kielo
 6. Virtuaalitodellisuus hoitotyön koulutuksessa
  Mikko Myllymäki

Kokonaisvaltaista hyvinvointia monialaisesta yhteistyöstä – kahvila

Kahvilan etäseuranta Avain: voimala
ID 635 1096 1604

Kahvilassa kuvataan Itä-Suomen hyvinvointivoimalaa (VOIMALA) ja sen yhteishanketta Parasta Pohjois-Savoon!  Hankkeessa koulutetaan sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä hyödyntämään työssään taide- ja kulttuurilähtöisiä menetelmiä sekä aikaisempien työtehtävien, ammattien ja harrastusten kautta hankittua osaamista. Klikkaa kahvilan nimeä kahvilaan kirjautumiseksi ja kirjoita annettu avain.

Kehitysjohtaja Eeva Mäkinen ja lehtori Kaija Tikkanen