Teollisuusneuvos Heikki Väänäsen rahaston apurahat vuodelle 2024

Hakuaika: 18.10.2023 – 15.11.2023

Teollisuusneuvos Heikki Väänäsen rahasto myöntää apurahoja Itä-Suomen yliopistossa tehtävää puuhun liittyvää tieteellistä tutkimusta varten. Apurahoja voidaan myöntää tutkimuksiin, jotka lisäävät tutkimukseen perustuvaa tietoa puusta ja edesauttavat uusien tuotteiden kehittämistä puusta tai edistävät puun käytettävyyttä ja käyttöä ihmiskunnan tarpeisiin.

Vuoden 2024 apurahoja voidaan myöntää näitä tarkoituksia tukeviin opinnäytteisiin seuraavasti:

  1. 2 000 euron suuruisia apurahoja pro gradu– tai diplomityön tekemistä varten

Matka-apurahoja tai rahoitusta tutkimuksen kustannuksiin ei myönnetä. Apurahaa ei myönnetä jo tehtyyn opinnäytetyöhön.

Apurahahakemukseen tulee liittää tutkimussuunnitelma, josta ilmenee:

  1. Työn tausta lyhyesti
  2. Tavoitteet
  3. Aineisto ja menetelmät
  4. Tulosodotukset ja niiden merkitys ja
  5. Aikataulu ja ohjausjärjestelyt (suunnitelma kokonaisuudessaan max. 3 sivua, fonttikoko 11).

Lisäksi apurahahakemukseen liitetään:

  • hakijan CV (curriculum vitae) ja
  • motivaatiokirje

Hakemus täytetään täällä.

Apurahat ovat käytettävissä vuoden 2024 aikana. Apurahan saajat julkistetaan Karelia Symposiumissa 9.4.2024

Lisätietoja:

Karelia Symposiumin verkkosivut ja apurahan hakeminen

  • Rahaston toimikunnan jäsen, professori Ossi Turunen

Rahaston toimikunnan sihteeri, johtava hallintopäällikkö Arja Hirvonen