Posteriesitykset

Posteriesitykset

Karelia Symposiumin toimikunta pyytää esityksiä postereiksi teemaan ”Terveyttä puista”/”Health from wood” sopivista aiheista. Posterin lisäksi esittäjän tulee valmistautua pitämään aiheestaan 1 minuutin puhe Karelia Symposiumissa 13.4.2021. Huomioi, että symposiumin kielenä on englanti ja tapahtuma järjestetään virtuaalitapahtumana. Paras posteri palkitaan.

Näin haet posteriesityksen pitäjäksi

Lue huolella alempana olevat ohjeet posterin tekemisestä ja 1 minuutin puheesta.

Hae posteriesityksen pitäjäksi tämän lomakkeen kautta (lomake englanniksi):
Call for Poster Proposals to Karelia Symposium April 13, 2021

Haku on avoinna 31.3.2021 saakka (hakuaikaa pidennetty, alun perin hakuaikaa oli 24.3.2021 saakka).

Tapahtuman järjestäjät ovat yhteydessä kaikkiin hakijoihin sitä mukaa kun hakemuksia saapuu, kuitenkin viimeistään 1.4.2021, ja varmistavat hakijan pääsemisen mukaan.

Ohjeet posterin tekemiseen ja lähettämiseen

Kuka tahansa voi tarjota teemaan ”Terveyttä puista” sopivaa aihetta symposiumin yhteydessä järjestettävään posterinäyttelyyn. Tänä vuonna tapahtuma on virtuaalinen, jonka vuoksi postereita ei paineta, vaan posterit viedään esille Karelia Symposiumin verkkosivuille.

Posterin tulee olla kokoa vaakasuuntainen 25,4 x 14,288 cm (kuvasuhde 16:9). Fonttikoon tulee olla vähintään 8, otsikoissa suurempi. Hyvä posteri on informatiivinen ja helppotajuinen, ja sisältää enimmäkseen kuvia.

UEFin opiskelijoiden ja henkilökunnan tulee käyttää UEFin ePosteri-mallia. ePosteri-malli täyttää yllä mainitun kokovaatimuksen ja leipätekstin fonttikooksi on mallissa määritelty 8 (otsikot suurempia). ePosteri-malli löytyy Heimon Palveluista sivulta ”Posteri” (sivu avautuu, kun olet kirjautunut UEF-tunnuksilla).

Lähetä valmis posterisi viimeistään 7.4.2021 osoitteeseen: ossi.turunen@uef.fi

Ohjeet 1 minuutin puheen pitämiseen ja PowerPoint-diaan

1 minuutin puheen tulee olla hissipuheen tyyppinen tiivistetty ilmaus tutkimuksestasi. Puheet pidetään symposiumin yleisölle ilman taukoja tai mahdollisuutta esittää/vastata kysymyksiin. Alempana tarkemmin 1 minuutin puheen tarkoituksesta.

Jokaisen esiintyjän tulee valmistella yksi PowerPoint-dia, jota näytetään puheen ajan. Dian ei tule olla kopio posterista, vaan hyvin muotoiltu tiivistelmä, jolla on iskevä otsikko ja tätä tukevaa tekstiä ja /tai kuva (huom. ei liikaa tekstiä!).

UEFin opiskelijoiden ja henkilökunnan tulee käyttää UEFin PowerPoint-mallipohjaa, joka löytyy Heimon Palveluista sivulta “Saavutettavat Word ja Powerpoint -mallipohjat” (sivu avautuu, kun olet kirjautunut UEF-tunnuksilla).

Lähetä PowerPoint-diasi viimeistään 7.4.2021 osoitteeseen: ossi.turunen@uef.fi

1-minuutin puheen tarkoitus

1-minuutin puheen tarkoituksena on luoda ikimuistoinen, innostava ja positiivinen kuva tutkimusaiheesta. Sen tarkoituksena on herättää yleisön mielenkiinto ja saada heidät innostumaan niin, että he hakeutuvat esityksen jälkeen posterisi ääreen saadakseen aiheesta lisätietoa. Sinulla on vain ja ainoastaan 60 sekuntia aikaa puhua yleisö puolellesi. Tässä ajassa sinun tulisi pystyä vakuuttavasti kertomaan ainakin:

  • Kuka olet?
  • Mikä on posterisi aihe?
  • Miksi aihe on tärkeä?
  • Mitkä ovat tutkimuksesi tärkeimmät löydökset/päätelmät?
  • Kuinka tutkimusaiheesi liittyy laajempaan tieteelliseen ja/tai yhteiskunnalliseen kontekstiin?

Hyvä puhe houkuttelee useita vierailijoita posterillesi ja auttaa sinua keräämään ääniä. Ikimuistoinen puhe jo itsessään saattaa innoittaa yleisöä antamaan äänensä sinulle. Eniten ääniä kerännyt posteri palkitaan.

Parhaan posterin palkinto

Paras posteri palkitaan symposiumin lopuksi. Palkinto on 300 euroa. Symposiumin yleisö saa äänestää parasta posteria ja jokaisella henkilöllä on yksi ääni. Eniten ääniä kerännyt posteri palkitaan.