Kattava koululounas ja välkyt välipalat – Koulupäivän aikainen ruokailu tänään ja huomenna

Kattava koululounas ja välkyt välipalat – Koulupäivän aikainen ruokailu tänään ja huomenna

Itä-Suomen yliopisto, THL, Ammattikeittiöosaajat ry ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu toteuttavat valtakunnallisen tutkimuksen kouluaikaisen ruokailun nykytilanteesta ja välipalakäytäntöjen toteutustavoista.

Samalla kartoitetaan EU:n komission rahoittaman koulujakelujärjestelmän (kouluhedelmätuen) tehokkaampaa hyödyntämistä ja soveltamistapoja sekä esiin tulleita haasteita tuen käyttämisessä.

Osana tutkimusta myös mallinnetaan kouluruokailun kustannusvaikutuksia kuntatalouteen tilanteessa, jossa kasvisten, hedelmien ja marjojen käyttö ja välipalojen säännöllinen tarjoaminen olisi kouluissa nykyistä laajempaa.

Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa kouluaikaisen ruokailun merkityksestä osana oppilaiden tasapainoista ravitsemusta ja nostaa esille hyviä käytänteitä koululounaan ja välipalakäytäntöjen rytmittämisestä ja resursoinnista koulupäivän aikana. Tutkimuksessa tuotettavaa tietoa voidaan hyödyntää koulupäivän uudistamisprosessin ja kouluruuan kehittämisohjelman valmistelun tukena.

Tutkimus toteutetaan 4/2020-4/2021 aikana osana valtioneuvoston vuoden 2020 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.tietokayttoon.fi).