Materiaalit

Tältä sivulta löydät hankkeessamme tuotetut, tulostettavat materiaalit.

Loppuraportti

Kattava koululounas ja välkyt välipalat : Koulupäivän aikainen ruokailu tänään ja huomenna

Policy Brief

Tulevaisuuden kouluruokailu – Vahvempaa yhteistyötä ja tasavertainen mahdollisuus välipaloihin (suomeksi)

The school meals of the future – Stronger cooperation and equal access to snacks (in English)

Kouluruokailun ja ruokakasvatuksen muistilista kunnille ja kouluille

Kouluruokailu_Muistilista_A4_pdf

Hankkeessa tuotettuja kuvia (klikkaa kuvat suuremmiksi)

Koululounaan eri osien nauttiminen jokaisena koulupäivänä: pääruokaa nauttii 80 %, salaattia 48 %, maitotuotetta 51 %, leipää 36 %, leipärasvaa 29 % ja salaatinkastiketta 9 %. Yhteensä 37 % yläkoululaisista jättää koululounaan väliin vähintään kerran viikossa. Yleisimmät oppilaiden mainitsemat syyt koululounaan väliin jättämiseen: tarjolla olevasta ruoasta ei tykätä, kotitaloustunnilla syödään ateria, ruokailuympäristö koetaan epämiellyttävänä tai ystävätkään eivät syö koululounasta.

(Kuva: Bettiina Lievonen)

 

Välipalojen nauttiminen koulussa ja välipalojen hankkimispaikat 6. ja 8. luokkalaisilla. Yhteensä 54 % 6. luokan tytöistä, 70 % 6 luokan pojista, 43 % 8. luokan tytöistä ja 48 % 8. luokan pojista ei nauti välipalaa koulussa.

(Kuva: Bettiina Lievonen)

 

Kouluyhteisöön kuuluvat oppilaat ja kotiväki sekä koulun aikuiset, kuten opettajat, ruokapalvelun työntekijät ja kouluterveydenhuolto.

(Kuva: Bettiina Lievonen)

 

Tavoite: Kouluruokailua kehitetään käyttäjälähtöisesti. Oppilaita voidaan osallistaa kehittämiseen erilaisten oppilasfoorumeiden kautta, kuten oppilaskunnat, luokkatoimikunnat tai ruokaryhmät. Näillä foorumeilla voi olla erilaisia tehtäviä, kuten vaikuttaa ruokalistasuunnitteluun tai ruokaympäristön viihtyvyyteen.

(Kuva: Bettiina Lievonen)