Toimintamallit

Toimintamallien lähtökohdat ja tavoitteet

Ruokakasvatustoiminnassa vahvistetaan:

 • Moninäkökulmaista ajattelua mustavalkoisen ajattelun sijaan
 • Lasten ja nuorten omien näkökulmien huomioimista aiempaa joustavammin ja avoimemmin
 • Aikuisten ja lasten vastavuoroista oppimista toisiltaan, tietoa yhdessä rakentaen
 • Yksilöiden erilaisuuden ja erilaisten ruokatottumusten arvostamista
 • Lasten ja nuorten toimijuutta ja voimaantumista
 • Ruokailoa ja syömiseen liittyvää nautinnollisuutta
 • Rohkeutta ottaa tieto osaksi omaa, toiset huomioivaa toimintaa.

Kaikille kasvattajille suunnattu KEHUVA-lähestymistapa on työote ja käytännön harjoituksia erilaisiin ruokakasvatusympäristöihin, joissa käsitellään ruoka- ja kehosuhteeseen liittyviä teemoja. Kohdistaa huomion myös ammattilaisen omaan keho- ja ruokasuhteeseen.

Työkalun ruokailun ja ruokakasvatuksen arviointiin tarjoaa nykytila.fi -verkkopalvelu.

Ruokakasvatuksen kehittäminen varhaiskasvatuksessa

 • Neuvokas perhe ruokakasvatus on käyttäjälähtöinen verkkopalvelu varhaiskasvatuksen henkilöstölle, ruokapalveluille sekä tuleville ammattilaisille. Se tarjoaa tietoa, työkaluja ja koulutusta ruokakasvatukseen.
 • Neuvokas perhe ruokakasvatus –verkkokoulutus
 • Luontoaskel hyvinvointiin on toimintamalli, joka edistää lasten elinikäistä terveyttä ja hyvinvointia, luo pohjan positiiviselle luonto- ja ruokasuhteelle sekä mahdollistaa laadukkaan oppimisen monipuolisten luonto- ja ruokakokemusten sekä ilon kautta.

Ruokakasvatuksen kehittäminen peruskoulussa

 • Maistuva koulu on toimintamalli alakoulun osallistavaan ruokakasvatukseen, joka yhdistää eri oppiaineet ja kouluruokailun.
 • Maistuva koulu –verkkokoulutus