Kriminologian päivät

Kriminologian päivät 2022

Suomen Kriminologisen Yhdistyksen Kriminologian päivät ovat kriminologisen tutkimuksen kotimainen päätapahtuma. Vuoden 2022 päivät järjestetään Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa 3-4.11.2022. Päivien yhteydessä pidetään myös vuotuinen Veli Verkko -luento.

Kriminologian päivien juuret juontavat Rikosseuraamusalan tutkimus- ja kehittämispäiviin. Vuonna 2018 niiden nimeksi muutettiin Kriminologian ja rikosseuraamusalan tutkimuspäivät, kun Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti tuli mukaan järjestelyihin. Tuolloin Vantaalla pidettyjen päivien loppuyhteenvedossa professori Janne Kivivuori ehdotti kriminologian tieteenalayhdistyksen perustamista, ja päivien kytkemistä jatkossa osaksi tieteellistä yhdistystoimintaa. Vuonna 2019 perustettiin Suomen Kriminologinen yhdistys ry, joka kokoaa kriminologian tutkijat ja käyttäjät alan tieteellisen toiminnan ja kehittämisen pariin. Yhdistys otti keskeiseksi tehtäväkseen Kriminologian päivien järjestämisen.

Kriminologia on tieteenala, joka tutkii rikollisuutta ja siihen kohdistuvia reaktioita. Reaktioilla tarkoitetaan laajasti epävirallista ja virallista kontrollia. Temaattisesti päivät kattavat koko kriminologian kirjon, niin teoreettisesti kuin metodisestikin. Seuraamusten ja rikosseuraamusalan tutkimus ovat siten edelleen huomion kohteena.

Kriminologian päivien pääjärjestäjät ovat Suomen Kriminologinen Yhdistys ry sekä Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden ja yhteiskuntatieteiden laitokset. Päivät toteutetaan yhteistoiminnassa Rikoksentorjuntaneuvoston, Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen ja Rikosseuraamuslaitoksen kanssa.

# KriminologianPäivät