OHJELMA

OHJELMA

Linguapeda 2021 Ohjelma (Huom. aikatauluihin voi tulla muutoksia)
Abstraktikirja

Perjantai 14.5.2021

8.15-8.30 Konferenssin Zoom-linkki avoinna
8.30-8.45 Konferenssin avaus ja käytännön ohjeita
8.45-9.30 Alustuspuheenvuoro:
Pakoruotsi: Pedagogical Escape Room to Learn Swedish*
Yliopisto-opettajat Ville Tahvanainen, Maarit Turunen & Satu Reinikainen (Itä-Suomen yliopisto)
9.30-9.45 Tauko
9.45-10.45 Suullisia esitelmiä (rinnakkaissessiot)

Sessio 1
–        Karita Mård-Miettinen & Anne Pitkänen-Huhta: “How are you siihen me sanotaan I’m fine”. Tapaustutkimus oppilaiden ja kielenopettajan käsityksistä kielen oppimisesta varhaisen englannin opetuksen kontekstissa
–        Riitta Lahtinen: Kosketusviestit, haptiisit yksilöllisiksi sanakirjoiksi – tukemaan monitarpeisia lapsia

Sessio 2
–        Milla Luodonpää-Manni, Kaisa Hahl & Toni Mäkipää: Kieltenopettajien käsityksiä etäopetuksesta
–        Maarit Mutta, Päivi Laine & Sinikka Lahtinen: Monikielisten kirjoittajien sanastokeskittymät elinikäisen oppimisen tukena

Sessio 3
–        Anne-Maria Kuosa: Työelämän kielitaito oikeustieteellisen tiedekunnan ruotsin kielen opintojen tavoitteena
–        Katja Kemppainen: Autenttiset kielenkäyttötilanteet lukiolaisten kielitaidon arvioinnissa

Sessio 4
–        Stanka Radojicic & Dragana Vukovic Vojnovic: Self- directed learning readiness – A case study of English for specific purposes learners at the Faculty of Sciences, University of Novi Sad
–        Magdalini Liontou: Cross-linguistic mediation: examples of the METLA project

10.45-11.00 Tauko
11.00-12.00 Keynote-puheenvuoro:
Lifelong language learning, learner autonomy and the European Language Portfolio*
Professori David Little (Trinity College Dublin)
12.00-12.10 Musiikkiesitys
12.10-13.00 Lounastauko
13.00-14.30 Suullisia esitelmiä (rinnakkaissessiot)

Sessio 1
–        Karoliina Inha: Havaintoja 1. luokan A1-englannin oppijoiden orastavista minäpystyvyyden ja kielenoppimiskäsitysten ulottuuvuuksista
–        Annika Peltoniemi, Katri Hansell, Ari Huhta, Karita Mård-Miettinen, Anni Stylman & Anna Reini: Lärarnas uppfattningar om att inleda undervisningen i A1-språk i årskurs 1
–        Annamari Kajasto: Eurooppalaista kielisalkkua räätälöidään esi- ja perusopetuksen oppilaiden ja opettajien käyttöön – taustaa ja tavoitteita

Sessio 2
–        Kati Rantala-Lehtola & Maria Ruohotie-Lyhty: Kandidaatintutkielman kirjoittaminen emotionaalisena prosessina
–        Eeva Raunela: Kielitietoisuuden kehittyminen ja dialoginen oppikirjaton opetus äidinkielen ja kirjallisuuden lukio-opetuksessa
–        Paula Keskinen & Pia Pale: Suomen steinerkoulujen kieltenopetuksen tutorhanke 2021-2022 Hankkeen esittely

Sessio 3
–        Raili Hilden & Anne Dragemark-Oscarson: Summative assessment in principle and practice – Finnish Language teacher students speak their minds
–        Anna von Zansen, Mikko Kuronen & Raili Hilden: Teknologia avuksi suullisen kielitaidon arviointiin
–        Maria Kautonen & Henna Heinonen: Taitotasokuvauksista käytännönläheiseen palautteeseen – Arviointityökalu ääntämisen opetukseen

Sessio 4
–        Minttu Vänttinen: Interactional spaces in technology-mediated EFL teaching
–        Tuire Oittinen, Tiina Räisänen & Judit Háhn: University students’ perceptions of interaction in remote sessions during the COVID-19 pandemic
–        Oona Piipponen, Liisa Karlsson & Ritva Kantelinen: The teacher’s influence on a space of learning that promotes reciprocal intercultural encountering

14.30-15.00 Tauko
15.00-16.00 The European Language Portfolio in the classroom: Questions and answers with David Little*
16.00-16.15 Tauko
16.15-17.00 Verkostoitumista

Lauantai 15.5.2021

8.45-9.00 Konferenssin Zoom-linkki avoinna
9.00-10.30 Suullisia esitelmiä (rinnakkaissessiot)

Sessio 1
–        Katja Mäntylä, Anssi Roiha & Hannele Dufva; Varhaisessa CLIL-opetuksessa olevien oppilaiden käsityksiä vieraan kielen käytöstä
–        Karita Mård-Miettinen, Ari Huhta, Anni Stylman, Annika Peltoniemi, Katri Hansell, Anna Reini & Jenny Nygård: Mitä oppilaat pitävät varhaisesta A1-kielen opetuksesta ja millainen käsitys heillä on omasta osaamisestaan?
–        Katja Mäntylä, Outi Veivo, Pirjo Pollari & Jaana Toomar: Kielivalinnat: paljon on jo tehty, miksei se riitä?

Sessio 2
–        Leila Imppola: Oman äidinkielen opetus tukee elinikäistä oppimista
–        Raisa Harju-Autti: Kielellisesti tuettu opetus (kietu) yläkouluikäisten maahanmuuttajaoppilaiden pedagogisena tukena
–        Sari Päivärinne: ENACT – verkkosovellus monikulttuurisuuden ja kielitietoisuuden opetuksen avuksi

Sessio 3
–        Johanna Moilanen: Saksan ja ruotsin opettajien käsityksiä ääntämisen opettamisesta
–        Päivi Virkkunen & Minnaleena Toivola: Oppijan kokemus ääntämisen opetuksessa saadusta palautteesta
–        Elina Tergujeff: Ymmärrettävyystutkimuksen antia kielipedagogiikalle: Esimerkkinä suomalaisten puhuma englanti

Sessio 4
–        Carmen Galván Malagón: Normalization of ICT after the COVID 19 pandemic. Attitudes of school teachers of English
–        Ljiljana Knezevic: Oral communication in synchronous online foreign language lessons
–        Anna Soltyska: Increasing teachers‘ awareness of e-cheating in e-assessment: the need for continuous professional education

10.30-10.45 Tauko & Postereihin tutustumista konferenssin verkkosivuilla
10.45-12.00 Posteriesitelmiä

10.45-11.00 Postereiden esittelypuheet ja ohjeita posterisession toteutuksesta

11.00-12.00 Posterit

–        Iris Hubbard, Jenny Torroledo Castillo, Nicole Chapman, Nhan Tran, Ruilan Ma, Quynh Vu, Anja Studer, Cecilia Mazzuca, Fernanda Alfaro Chavez, Saskia Koster, Nan Ni & Ritva Kantelinen: Parents’ Perspectives on Early Foreign Language Teachers: A Cross Cultural Comparative Study

–        Minju Kang, Ritva Kantelinen, Maria Kautonen & Hilkka Koivistoinen: Planning and implementing multilingual and multicultural events for children – Voices from student teachers and primary school pupils

–        Valentina Reina, Ritva Kantelinen, Kati Kajander, Kirsi Marjaana Wallinheimo & Olli-Pekka Salo: Mediation in Foreign Language Education: A Model for Primary School Teachers

–        Satu Tuomainen: The role of anonymity in live participation platforms for online language learning

12.00-13.00 Lounastauko
13.00-13.50 Alustuspuheenvuoro:
Immersive Teaching and Learning – Recent Developments*
Lehtori Mari Kuusimäki (Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu)
13.50-14.00 Tauko
14.00-15.30 Suullisia esitelmiä (rinnakkaissessiot)

Sessio 1
–        Susanna Virtanen & Csilla Horváth: Mansi textbook – presenting a forthcoming international project
–        Amor Jebali: Fact versus Fiction: Social media as learning tools to promote self-regulation and collaboration

Sessio 2
–        Niina Kekki, Leena Maria Heikkola & Elisa Repo: Tulevien aineenopettajien käsityksiä kielen roolista oppimisessa ja opettamisessa
–        Eeva-Liisa Nyqvist: Naapurikieli kaupan päälle? Kielikylpyoppilaat lukevat tanskaa
–        Katja Mäntylä & Paula Kalaja: Monikielisyys vieraan kielen luokkahuoneessa tulevien englanninopettajien visioimana

Sessio 3
–        Paula Mattila & Karoliina Inha: Mediaatio – toimijuutta toiseuksien välille
–        Minna Maijala, Leena Maria Heikkola, Salla-Riikka Kuusalu, Päivi Laine, Maarit Mutta & Judi Rose: Opiskelijoiden näkemyksiä eettisesti kestävästä kielten opetuksesta
–        Anu Palojärvi, Tea Kangasvieri, Liisa Lempel & Josephine Moate: IKI-hankkeen kehittämistyön askelista kohti kielikasvatuksen tulevaisuuden suuntaviivoja

Sessio 4
–        Xuan Nguyen: Are we there yet? Sailing the digital ship on a lifelong learning journey. A collective look at English language teachers’ digital literacy professional development
–        Tiina Matveinen: Multiliteracy in mathematics – story-based mathematics lessons in a second grade of primary school
–        Natalia Koricheva: Teaching English to young learners: Russian context

15.30-15.35 Tauko
15.35-15.50 Opiskelijoiden näkökulmia elinikäiseen kieltenoppimiseen (Itä-Suomen yliopiston opiskelijat)
15.50-16.00 Konferenssin loppusanat

*Esitys pidetään englanniksi.