Mikromuovien analyysi- ja poistomenetelmien kehittäminen -hankkeessa (MAP, 2022-2023) kehitettiin mikromuovianalytiikkaa erityisesti teollisuuden näkökulmasta. Hankkeen päärahoituksen myönsi Pohjois-Savon liitto Euroopan aluekehitysrahastosta.

Kasasimme hankkeessa opituista asioista ja kehitetyistä menetelmistä tämän videoseminaarin, sekä julkaisun Mikromuovien analytiikan ja poistomenetelmien kehittäminen. Näiden tarkoituksena on antaa ajantasaista tietoa mikromuoveista, niiden analytiikasta, tutkimuksesta ja poistomenetelmistä.

Esitykset avautuvat sinisistä nuolista. Videoihin saa suomenkielisen tekstityksen painamalla videon alareunasta CC-painiketta.

____________________________________________________________________________________________________

MAP-hankkeen loppujulkaisu:

Raninen Kaisa, Uurasjärvi Emilia, Peräniemi Sirpa, Soininen Tuomo, Vepsäläinen Jouko, Järvelä Essi, Riekkinen Kati, Karim Shahina, Selenius Mikko, Savolainen Ritva, Visuri Roosa, Koistinen Arto, Tomppo Laura. Mikromuovien analytiikan ja poistomenetelmien kehittäminen teollisuuden laadunvalvontaan. Publications of the University of Eastern Finland. Reports and Studies in Science, Forestry and Technology, 4. 2023. Saatavilla: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-4999-8

Sivusto: Kaisa Raninen, kaisa.raninen@uef.fi, päivitetty 6.11.2023.