LC-MS Metabolomiikkakeskus

LC-MS Metabolomiikkakeskus

Metabolomiikalla, eli metabolisella profiloinnilla tarkoitetaan elimistön aineenvaihdunnassa syntyneiden tuotteiden eli metaboliittien rakenteiden ja pitoisuuksien määrittämistä esim. veri-, virtsa- tai kudosnäytteistä. Analyysissä kerätään yhdellä mittauksella tietoa sadoista, jopa tuhansista metaboliiteista, ja näin ollen saadaan erittäin laaja kuva näytteen biokemiallisesta tilasta. Metabolomiikka mahdollistaa täten aineenvaihdunnallisten ilmiöiden laaja-alaisen tarkastelun ja sitä onkin kuluneen vuosikymmenen aikana alettu käyttää kasvavassa määrin työkaluna useilla bio- ja lääketieteen aloilla. 

LC-MS Metabolomiikkakeskus on osa Suomen Biokeskuksen infrastruktuuriverkostoa. Metabolomiikkamittausten lisäksi laboratoriossa tehdään endogeenisten yhdisteiden, erityisesti steroidien, sekä lääkeaineiden ja proteiinien kohdennettuja pitoisuusmäärityksiä. Lisäksi keskus antaa koulutusta analyyttiseen kemiaan, massaspektrometriaan ja metabolomiikkaan liittyen. Keskuksen laitekantaan kuuluu keskeisimpänä erilaiset massaspektrometrit (mm. GC-MS, LC-qTOF-MS, LC-QQQ-MS ja LC-Orbitrap-MS (Q Exactive Focus)), sekä muita bioanalytiikan laitteistoja mukaan lukien NMR- ja HPLC-laitteistoja, alkuaineanalysaattori ja atomiabsorptiospektrometri.

Toimintamme esittely englanniksi: www.uef.fi/metabolomics-center

Seppo Auriolan kuva
Seppo Auriola, professori
seppo.auriola (at) uef.fi
Farmasian laitos
Itä-Suomen yliopisto
PL 1627
70211 Kuopio
This image has an empty alt attribute; its file name is Image-Marko_Lehtonen.png
Marko Lehtonen, laboratoriopäällikkö, FT
marko.lehtonen (at) uef.fi
Farmasian laitos
Itä-Suomen yliopisto
PL 1627
70211 Kuopio
Puhelin: +358 40 355 2250