Etusivu

Mitattavat minät, tulkitsevat tutkijat – luentosarja digiyhteiskunnan tutkimusnäkökulmista ja -menetelmistä 7.5.-11.6.2021, Itä-Suomen yliopisto

2020-luvun yhteiskunnassa digitalisaatio ei liity yksinomaan informaatioteknologian käytön lisääntymiseen. Digitalisaatio on tullut osaksi yksilöiden minän ja yhteisöjen muokkaamisen käytäntöjä niin julkisilla kuin yksityisillä elämänalueilla, kuten koulutuksessa, työssä, ihmissuhteissa ja terveydessä. Samalla digiyhteiskunta haastaa myös tutkijat käsitteellistämään ja tulkitsemaan maailmaa ja tutkimuskohteitaan uusilla tavoilla. Digitalisaatio muokkaa ihmistieteellisen tutkimuksen kohteita, aineistojen luonnetta sekä niiden keruun ja analysoinnin menetelmiä. Tutkijoita askarruttavat digitaalisessa ympäristössä muodostuvien aineistojen keruu, arkistointi ja analysoiminen sekä näihin liittyvät tutkimusetiikkaan ja tietosuojaan liittyvät kysymykset. Myös tutkijoiden arkisten käytäntöjen maailma, kuten verkostoituminen tai tuloksellisuuden osoittaminen ja mittaaminen, on digitalisoitunut.    

Miten tutkijan omaksumat opit ja hyveet toimivat digiyhteiskunnassa? Mitä täytyy ajatella uusiksi ja toteuttaa toisin? Mitattavat minät, tulkitsevat tutkijat -luentosarjassa eri tieteenalojen asiantuntijat esittelevät viimeisintä digiyhteiskuntaan kohdistuvaa yhteiskuntatieteellistä, humanistista ja kasvatustieteellistä tutkimusta innovatiivisista teoreettisista ja metodologisista näkökulmista käsin. Luentosarjalla käsitellään tuoreita, monitieteellisiä ja tieteidenvälisiä tutkimusnäkökulmia ja -menetelmiä, joilla tutkijat ovat tarttuneet elämän ja tutkimuksen digitalisoitumiseen. Puhujina on digimaailmaa, datafikaatiota ja algoritmejä ihmistieteellisestä näkökulmasta tarkastelevia alansa asiantuntijoita ympäri Suomen. 

Luentosarjan järjestää Itä-Suomen yliopiston DigiSociety-tutkimusyhteisö. Lisätietoja tutkimusyhteisöstä voit lukea täältä.

Zoom-luentosarja toteutetaan touko-kesäkuussa 7.5.-11.6.2021, perjantaisin klo 13.00–15.00. Jokaisella luennolla on kaksi puhujaa ja viimeisellä luennolla yksi puhuja sekä paneelikeskustelu. Luennoilla on varattu aikaa myös yleisön kysymyksille ja yhteiselle keskustelulle. 

Luentosarja on maksuton ja avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. Erityisesti se on suunnattu yhteiskuntatieteellisten, humanististen ja kasvatustieteiden alojen tutkijoille. Itä-Suomen yliopiston tohtoriohjelmien jatko-opiskelijat voivat liittää luentosarjan osaksi jatko-opintojaan neuvottelemalla ja sopimalla asiasta etukäteen oman ohjaajansa kanssa.

Lisätietoja

Lisätietoja luentosarjasta antavat luentosarjan koordinaattori Heidi Mikkonen (heidi.mikkonen@uef.fi), apulaisprofessori Sirpa Lappalainen (sirpa.lappalainen@uef.fi) ja professori Katri Komulainen (katri.komulainen@uef.fi). 

Lisätietoja luentosarjan sisällyttämisestä jatko-opintoihin Itä-Suomen yliopistossa antaa Maija Korhonen (maija.korhonen@uef.fi).

Luentosarja ja DigiSociety-tutkimusyhteisö sosiaalisessa mediassa: @UefDigs #mitattavatminat #UEFDIGS