Etusivu

Saimaannorppatutkimus

Saimaannorppa (Phoca hispida saimensis) on yksi maailman uhanalaisimmista hylkeistä. Se on Saimaan järviluonnon ja koko suomalaisen luonnonsuojelun symboli. Saimaassa elää tätä nykyä yli 400 norppaa, ja vuosittain syntyy noin 80 kuuttia. Nykyisin suurimmat uhat liittyvät verkkokalastukseen ja muuttuvaan ilmastoon, joiden vaikutukset kohdistuvat erityisesti poikastuottoon. Heikentyneen kannan kehityksen ja lisääntyvien negatiivisten ilmastovaikutusten vuoksi kansainvälinen luonnonsuojeluliitto (IUCN) on luokitellut saimaannorpan erittäin uhanalaiseksi.

Itä-Suomen yliopiston (UEF) ympäristö- ja biotieteiden laitoksen saimaannorppatutkimus luo tieteellistä pohjaa suojelutyölle. UEF:ssa tutkitaan norpan biologiaa, arvioidaan eri uhkatekijöitä sekä luodaan uusia menetelmiä suojelun ja seurannan kehittämiseksi. Tutkimustuloksille on suoria sovellutuksia norpan suojelussa. Norppatutkimus tekee laajaa yhteistyötä keskeisten toimijoiden kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti. UEF:n ja muiden toimijoiden yhteisenä tavoitteena on norppakannan suotuisan suojelutason saavuttaminen.

Saimaannorppatutkimuksen painopistealueet liittyvät suojelun kannalta oleellisimpiin ja akuuteimpiin kysymyksiin. Kalanpyydyskuolleisuus, muuttuva elinympäristö (erityisesti ilmastonmuutos), kannan elinvoimaisuus sekä seuranta- ja suojelumenetelmien kehitystyö ovat keskeisinä elementteinä eri tutkimushankkeissa.  UEF myös ylläpitää saimaannorpan kudospankkia nykyisiä ja tulevia tutkimus- ja opetustarpeita varten.