Ekologia

Käyttäytymisekologia

UEF tekee ainoana yliopistona saimaannorpan ekologista kenttätutkimusta. Viime vuosina tutkimus on kohdistunut erityisesti nuorten ikäluokkien selviytymiseen, sillä poikaskuolleisuus on poikkeuksellisen korkea. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää saimaannorpan elinympäristövalintaa ja liikkumista. Erityinen huomio kohdistuu kuuttien levittäytymiseen kriittisen ensimmäisen elinvuoden aikana. Lisäksi selvitetään sääolosuhteiden, ihmisten aiheuttaman häiriön ja petojen vaikutuksia norppakantaan. Keskeisinä tutkimusmenetelminä käytetään telemetriaa sekä automaattista kameraseurantaa. Menetelmien avulla yksilöitä voidaan seurata tarkasti useita kuukausia (telemetria) tai jopa läpi elämän (yksilöntunnistukseen perustuva kuvaseuranta, photo-ID). Seurannasta saatuja tuloksia hyödynnetään myös populaatiomallinnuksessa, joka mahdollistaa tulosten soveltamisen populaatiotason riskinarvioinnissa.

Nykyään käytetyt saimaannorpan seuranta- ja suojelumenetelmät on pitkälti kehitetty Joensuun yliopistossa. UEF on osaltaan jatkanut kehitystyötä. Seurantamenetelmäkehitys on kohdistunut erityisesti poikaskuolleisuuden suuruuden arviointiin ja poikasten selviytymisen parantamiseen muuttuvassa ilmastossa. UEF:ssa kehitetty apukinosmenetelmä saimaannorppien pesimäolosuhteiden parantamiseksi otettiin käyttöön suojelumenetelmänä sääolosuhteiltaan poikkeuksellisen talvena 2013-2014.

Saimaannorpan kuvapankki

Osallistu Saimaannorpan kuvapankin kartuttamiseen

Keräämme saimaannorpan kuvapankkia (photo-ID). Jos haluat lähettää saimaannorppakuviasi tutkimukselle, tee se ensisijaisesti Norppagallerian kautta.  Voit myös lähettää kuvia sähköpostitse osoitteeseen:

 photo-id@uef.fi.

Liitä viestiin vähintään kuvaajan nimi sekä kuviin liittyvät aika- ja paikkatiedot. Huonolaatuisetkin ja kaukaa otetut kuvat käyvät, kunhan norpan turkkikuvio erottuu. Kuvien oikeudet pysyvät kuvaajalla. Kuvia ei julkaista ilman kuvaajan lupaa, vaan ne menevät tutkimuskäyttöön.