Itämeren hylkeiden ekologia

Itämeren hylkeiden tutkimus

Itämerennorpan ja hallin kantojen elpyminen on voimistanut hylje-kalastuskonfliktia. Halli tekee suurimman osan vahingoista, mutta Perämerellä myös norpan arvioidaan aiheuttavan saalistappioita. Perämeri on norppakannan ydinaluetta ja Itämeren alueista ainoa, jolla norppakanta on selvästi kasvanut viime vuosina. Tutkimus selvitti sekä itämerennorpan että hallin elinympäristönkäyttöä ja liikkumista sekä näihin liittyviä vuodenaikaisia vaihteluita. Erityisesti selvitettiin hylkeiden käyttäytymistä rannikkokalastukselle tärkeillä alueilla. Tietoa käytetään arvioitaessa hylje-kalastuskonfliktin lieventämiskeinojen tehokkuutta ja vaikutuksia hyljekantojen suojeluun sekä kalastuksen kannattavuuteen. Tuloksia voidaan hyödyntää myös Saimaalla hyljeturvallisten pyydysten kehitystyössä. UEF toteutti hanketta läheisessä yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen kanssa.