Populaatiomallinnus

Populaatiomallinnus

Saimaannorppaan kohdistuu useita uhkatekijöitä, joiden yhteisvaikutusta ei pystytä pelkästään päättelemällä arvioimaan. Populaatiomallien avulla voidaan arvioida luotettavasti norppakantaan kohdistuvia uhkatekijöitä ja niiden yhteisvaikutuksia kannan kehitykseen. Mallinnuksessa kootaan tietoa saimaannorpan keskeisistä elinkierron piirteistä ja kehitetään alueellisesti tarkka yksilöpohjainen populaatiomalli. Yksilöpohjainen populaatiomalli keskittyy kuvaamaan populaatioita niiden yksilöiden avulla ja pitää sisällään mm. lisääntymisen, kuolleisuuden ja käyttäytymisen sekä vuorovaikutussuhteet yksilöiden ja niiden ympäristön välillä. Malli on alueellisesti tarkka, mikä mahdollistaa norpan liikkumisen ennustamisen ja sitä kautta alueellisten uhkien arvioinnin. Mallia voidaan hyödyntää esimerkiksi tutkittaessa verkkokalastuksen vaikutuksia populaatiokokoon.