Raportit ja yleisteokset

Raportit ja yleisteokset

Auttila, M., Heikkilä, P., Koskela, J., Kunnasranta, M., Marttinen, I., Niemi, M., Tiilikainen, R. & Sipilä, T. 2016. Uudet menetelmät tehostavat saimaannorpan suojelua ja kannanseurantaa muuttuvassa ilmastossa. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 223.

Kunnasranta, M., Levänen, R., Auttila, M. Niemi, M. & Markku Viljanen. 2014. Toimintasuunnitelma – Saimaannorpan pesintäolosuhteiden ennallistaminen muuttuvassa ilmastossa. WWF Suomen raportteja 31.

Kunnasranta, M., Auttila, M., Niemi, M. & M. Viljanen. 2012: Saimaannorppa. Sivut 82–83 teoksessa R. Ruuhela (toim.) Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen voidaan varautua? – Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta eri toimialoilla. Maa-ja metsätalousministeriön julkaisuja 6/2011, Tampereen Yliopistopaino Oy – Juvenes Print, Tampere.

Nordström, M., Högmander, J., Halkka, A., Keränen, S., Kunnasranta, M., Nummelin, J., Miettinen, M., Niinimäki, T. & Tolvanen, P. 2011: Itämerennorppa Saaristomerellä – unohdettu uhanalainen. – Maailman luonnon säätiön WWF Suomen rahaston raportteja 28.

Auttila, M., Niemi, M. & Kunnasranta, M. 2010: Tutkimus luo perustan norpan suojelulle. Suomen Kalastuslehti 7: 12-14.

Auttila, M., Niemi, M. & Kunnasranta, M. 2010: Forskning som grund för skyddet av saimenvikaren. Fiskeritidskrift 4: 22-23.

Taskinen, J. (Ohjaus & käsikirjoitus) & M. Kunnasranta (käsikirjoitus) 2010: Dokumenttielokuva: Jäätä rakastavat / Ice-loving seals, 53 min., YLE.

Kunnasranta, M. 2007: Jään ja lumen seuralainen. Saimaan Luonto 2007-2008: 8-9.

Kunnasranta, M. 2007: Valtaosa itämerennorpista elää Perämerellä. Hailuodon luonto 6:24-25.

Kunnasranta, M. 2005: Sulevi – Pyhäselän viimeinen? Norpat katoavat pohjoiselta Saimaalta. Pohjois-Karjalan Luonto 21: 2-3.

Hyvärinen, H., Kunnasranta, M., Nieminen, P. & Taskinen, J. 2004: Hyle – Saimaan oma norppa. Tammi 145 s.

Kunnasranta, M., Hyvärinen, H., Holopainen, I.J. & M. Viljanen. 2004. Saimaannorppatutkimuksen historia, nykytila ja tulevaisuus. Joensuun yliopisto Karjalan Tutkimuslaitoksen raportteja nro 12, 22 s.

Sipilä, T., Medvedev, N, Kunnasranta. M., Bogdanov, M. & Hyvärinen, H. 2002: Present status and recommended conservation actions for the Ladoga seal (Phoca hispida ladogensis) population. WWF Finland reports, No 15. 30 s.

Kunnasranta, M. 2001: Radiosignaalit kertovat saimaannorpan elämästä. Ostiensis 1: 18-20.

Hyvärinen, H., Sipilä, T., Koskela, J. & Kunnasranta, M. 1999: Saimaannorppa. Teoksessa: Kuusisto, E. (toim.) Elävä Saimaa: 126-136. Tammi.

Hyvärinen, H., Sipilä, T., Koskela, J. & Kunnasranta, M. 1999: The Saimaa ringed seal. Teoksessa: Kuusisto, E. (toim.), Saimaa a living lake: 126- 136. Tammi.

Sipilä, T. & Hyvärinen, H. 1998: Status and biology of Saimaa (Phoca hispida saimensis) and Ladoga (Phoca hispida ladogensis) ringed seals. Teoksessa: Heide- Jorgensen, M. P. & Lydersen, C. (toim.), Ringed seals in the north Atlantic: 83-99. The North Atlantic Marine Mammal Commission (NAMMCO) Scientific Publications, No 1.

Hyvärinen, H. 1995: Structure and function of the vibrissae of the ringed seal (Phoca hispida L.). Teoksessa: Kastelein R.A., Thomas J.A. and Nachtigall P.E., (toim.), Sensory Systems of Aquatic Mammals: 431-447. De Spiel Publishers. Woerden.

Hyvärinen, H. & Sipilä, T. 1992: Saimaannorppa Phoca (Pusa) hispida saimensis. Teoksessa: Elo, U. (toim.), Maailman uhanalaiset eläimet: 68-71. Weilin & Göös.

Sipilä, T. & Kurlin, K. 1992: Infared videothermography as a method for locating the undersnow lairs of the ringed seal. Teoksessa: Priede, I.G. & Swift, S.M. (toim.), Wildlife telemetry. Remote monitoring and tracking of animals: 35-40. Ellis Horwood Ltd. New York.

Sipilä, T. 1991: Saimaanhyljealueiden suojelutavoitteet. Maailman Luonnon Säätiön WWF Suomen Rahaston Raportteja, No 5. 82 s.

Becker, P. (toim.) 1984: Saimaannorppa. Suomen Luonnonsuojelun Tuki Oy. 136 s.