Vierasainekuormitus

Vierasainekuormitus

Aikaisemmin saimaannorpan kudoksista mitattiin maailman mittakaavassakin valtavia elohopeapitoisuuksia, ja ympäristömyrkkyjä on pidetty yhtenä mahdollisena syynä norppakannan romahtamiselle 1960-luvulta alkaen. Vaikka raskasmetallien ilmakulkeutuminen on vähentynyt radikaalisti viimeisten vuosikymmenien aikana, vanhat laskeumat ovat varastoituneet metsämaahan, josta niitä vapautuu metsänhoitotoimenpiteiden ja tulvien seurauksena. Lisäksi saimaannorppia uhkaavat monet muut ilmakehässä helposti leviävät kemikaalit, kuten mm. teflonin valmistukseen käytettävät polyfluoratut yhdisteet (PFS) sekä palonestoaineina käytettävät polybromatut yhdisteet (PBDE). Ekotoksikologian alan tutkimuksessa on selvitetty saimaannorpan kudosten tämänhetkistä ympäristömyrkkykuormaa, ja arvioitiin sen merkitystä kannan hyvinvoinnille.