Ympäristöä saastuttavat aineet

Ympäristöä saastuttavat aineet

1960-luvulla Saimaannorppien kudoksista mitattiin äärimmäisen korkeita elohopeapitoisuuksia. Näiden äärimmäisten korkeiden elohopeapitoisuuksien oletetaan olevan osa syynä Saimaannorppapopulaation nopeaan laskuun. Vaikka teolliset elohopeapäästöt ovat laskeneet dramaattisesti viime vuosikymmenten aikana, lisäävät metsienhoitotoimet, ilmakehässä tapahtuva kaukokulkeuma sekä tulviminen raskasmetallikuormitusta Saimaan alueella. Kuormitusta aiheutuu sekä nykyisistä että historiallisista lähteistä, niin Saimaata ympäröiviltä alueilta kuin kaukaisemmilta alueilta. Raskasmetallikuormituksen lisäksi muut ilmakehässä kulkeutuvat kemikaalit muodostavat uhan Saimaannorpalle. Näihin lukeutuu muun muassa polyfluoritutyhdisteet (PFS – käytetään Teflonin valmistuksessa) ja polybromatutdifenyylieetterit (PBDE – joita käytetään palonestoaineina). Ekotoksikologinen tutkimus ryhmässämme pyrkii määrittämään ympäristön haitta-aineiden pitoisuuksia Saimaannorpissa sekä arvioimaan kemikaalikuormituksen vaikutuksia Saimaannorpan terveydelle.