Lisätietoja

Itä-Suomen yliopisto

opintoasiainpaivat2023@uef.fi

Karelia-ammattikorkeakoulu

opintoasiainpaivat2023@karelia.fi