FAIR-periaatteet

FAIR-periaatteet

FAIR-periaatteet ovat pohja sekä hyvään aineistonhallintaan että avoimeen tieteeseen. FAIR-periaatteet julkaistiin 2016. Ne ovat periaatteita, jotka ohjaavat tekemään datan/metadatan:

  • löydettäväksi (Findable),
  • saavutettavaksi (Accessible),
  • yhteentoimivaksi (Interoperable) ja
  • uudelleenkäytettäväksi (Re-usable).

FAIR periaatteiden tunteminen on olennainen osa aineistonhallinnan taitoja.

Katso video FAIR-periaatteet tukevat järkevää aineistonhallintaa, CSC (1:44)

Löydettävyys tarkoittaa sitä, että tutkimusaineiston olennaiset tiedot on kuvailtu riittävän tarkasti. Aineistolla on kuvailusivu ja avoimella aineistolla on ainutkertainen pysyvätunniste (kuten DOI tai URN). Jos tutkimusaineisto tallennetaan jatkokäytettäväksi datarepositorioon tai -arkistoon, nämä tiedot kuvaillaan aineiston mukana, ja pysyvän tunnisteen aineistolle antaa repositorio tai arkisto, minne aineisto tallennetaan. Jos aineistoa ei voi avata jatkokäyttöön, sen kuvailutiedot eli metadata voidaan kuitenkin yleensä julkaista avoimesti.

Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että aineisto tai sen kuvailutiedot voidaan hakea internetistä.  Aineisto avataan jatkokäyttöön mahdollisuuksien mukaan, tai rajata pääsy aineistoon ja perustella miksi avaaminen ei ole mahdollista. Aineisto on versioitu tarvittaessa, ja aineistoa on dokumentoitu koko elinkaaren ajalta. Jos aineisto on poistettu, sen kuvailutiedot ovat edelleen saatavissa eli sillä on niin sanottu muistosivu.

Yhteentoimivuus tarkoittaa sitä, että datassa ja/tai metadatassa on käytetty yleisiä, dokumentoituja ja mahdollisimman avoimia tiedostomuotoja, sanastoja tai yhteisiä koodistoja.  Data tai metadata on linkitetty muihin tuotoksiin tarpeen mukaan.

Uudelleenkäytettävyys tarkoittaa sitä, että tutkimusaineisto on hyvin dokumentoitu ja ymmärrettävää. Käyttöoikeudet tai lisenssit ovat selkeästi esillä aineiston yhteydessä.

Täydellisesti FAIR-periaatteiden noudattaminen ei ole aina mahdollista tai järkevä. Kannattaa pohtia millaisia rajoitteita ja mahdollisuuksia omaan tutkimusaineistoosi liittyy. FAIR-periaatteiden noudattaminen ei välttämättä tarkoita aineiston avaamista. FAIR-periaatteita voi toteuttaa esimerkiksi käyttämällä datanhallintaan tarkoitettuja palveluja, joissa on huomioitu FAIR-periaatteet, kuten CSC:n Fairdata-palvelukokonaisuus tai luotettava arkisto tai repositorio. FAIR-periaatteita edistävän palvelun valinnan lisäksi kannattaa pohtia, mitä toimia sinun tutkijana tulee tehdä, että aineistonhallintasi noudattaa FAIR-periaatteita mahdollisimman hyvin.

Pohdi: Miten voit oman aineistosi osalta toteuttaa FAIR periaatteita. Mieti miten toinen tutkija tai joku muu kiinnostunut voisi löytää aineistosi tai tiedot siitä? Miten hän pääsisi käyttämään aineistoasi tai siihen liittyvää kuvailutietoa?

(7/2022 HJ)