Suuntaa LukiOpolulle! -hanke (1.9.2018-31.5.2021)

Suuntaa LukiOpolulle! -hanke (1.9.2018-31.5.2021)

Suuntaa LukiOpolulle -hanke (OKM) on ohjauksen koulutuksen ja erityispedagogiikan oppiaineen yhteinen tutkimusperustainen kehittämishanke. Hankkeen taustalla on uudistuvan lukiolain ja korkeakoulujen valintakoeuudistusten tuomat muutokset ja velvoitteet, jotka lisäävät paineita yksilöllisiin valintoihin jo lukio-opintojen alkuvaiheessa. Hankkeessa lisätään aineenopettajiksi, erityisopettajiksi ja opinto-ohjaajiksi opiskelevien sekä yliopiston opettajankoulutuksen opetushenkilöstön ja lukioiden opettajien tutkimukseen perustuvaa erityispedagogista ja ohjauksellista pedagogista osaamista sekä holistista, ”koko lukio ohjaa ja tukee”-ajattelua. Hankkeessa pilotoidaan yksilöllisten tarpeiden mukaisia oppimista ja urasuunnittelua tukevia sekä yhteisöllisyyttä vahvistavia ryhmänohjausmalleja, joiden lisäksi opettajankoulutukseen laaditaan lukioihin kohdennettuja, tutkimusperusteisia erityispedagogisia ja ohjaukseen liittyviä opintosisältöjä.
Lukioissa ja opettajankoulutuksessa tapahtuvan kehittämistyön pohjana toimii keväällä 2019 aloitettu kvantitatiivinen kyselytutkimus (N=460), jossa seurataan vuonna 2018 lukionsa aloittaneita itäsuomalaisia nuoria heidän lukio-opintojensa ajan. Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita siitä, millaisia merkityksiä ohjauksella ja erityispedagogisella tuella on lukio-opiskelijoiden hyvinvointiin, koulutukseen kiinnittymiseen ja tulevaisuuden suunnitteluun. Hankkeessa tutkitaan, miten nuorten taustatekijät (kuten sukupuoli ja kotitausta) ja yhteisöön liittyvät tekijät (oppilaitoksen ilmapiiri, ohjaus- ja tukitoimenpiteet sekä opiskelu- sekä muu sosiaalinen ympäristö) ovat yhteydessä nuoren motivaatioon ja kompetensseihin sekä vaikuttavat nuoren opintoihin kiinnittymiseen ja tulevaisuuden suunnitteluun. Hankkeen tutkimusryhmästä löydät lisätietoa täältä.

Suuntaa LukiOpolulle (1.9.2018-31.5.2021) -hanke saa rahoituksensa opetus-ja kulttuuriministeriöstä (OKM).