Välkomna till konferensen Svenskan i Finland i Joensuu den 4–5 maj 2023!

Den 20:e konferensen Svenskan i Finland ordnas den 4 och 5 maj 2023 av svenskämnet vid Östra Finlands universitet.

Temat för konferensen är: ”Gränser i språket – språket över gränser”, men alla ämnen som rör svenska språket är välkomna!

Plenarföreläsare är:

Camilla Lindholm, Tammerfors universitet : ”Språk och tillgänglighet – om anpassning av talad interaktion”

Jan Lindström, Helsingfors universitet: ”Samtalsgrammatik med språkkontakt: finlandssvenskt tal i interaktion”

Konferensen inleds kl. 11 på torsdagen och avslutas ca kl. 14.30 på fredagen.

Traditionsenligt kommer även en konferenspublikation att ges ut, både som tryckt bok och i digitalt open access-format. Preliminär deadline för artikelmanus: 31.10.2023.

Konferensavgiften är 100 € och för doktorander 60 €. Därtill kommer priset på konferensmiddagen 50 € om du väljer att delta i den. Konferensprogrammet hittar du nu bakom menyn ”Program”.

Konferensmiddagen hålls på restaurang Teatteriravintola på torsdag 4 maj och börjar kl. 19.

Eventuella frågor riktas till svifi20@uef.fi

Välkomna till Joensuu i maj!

Vänliga hälsningar,

Konferenskommittén:

Elna Hänninen, Elina Ikonen, Ritva Kantelinen, Sara Karhu, Jaana Kolu, Mari Kuusimäki, Satu Pirhonen, Michael Rießler