Eriarvoistuvat urapolut ja ohjausosaaminen – tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelua

Kiitos 31.3. Valtakunnalliseen Uraohjauspäivään ja 1.4. Ohjausalan tutkimuksen verkoston kevätkonferenssiin osallistuneille. Uraohjauspäivän järjestelyistä vastasi Itä-Suomen yliopiston Ohjauksen koulutus yhteistyössä Uraohjaajat ja valmentajat ry:n kanssa ja ohjausalan tutkimuksen Kevätkonferenssi järjestettiin yhteistyössä Suomen kasvatustieteellinen seura ry:n Ohjausalan tutkimuksen verkosto – SIG -ryhmä.

Molemmat tapahtumat järjestetiin avoimena webinaarina etäyhteyksin ja ne olivat osallistujille maksuttomia. Tapahtumien yleiseen jakoon tulevat materiaalit ja keynote-tallenteet löydät lähiaikoina Materiaalipankki-välilehdeltä.

Keräämme tapahtumista osallistujapalauttetta sekä kehittämisehdotuksia kevään 2023 tapahtumajärjestäjillä jaettavaksi. Kerrothan siis, miten onnistuimme ja millaisia kehittämisehdotuksia sinulla on kevään 2023 järjestäjätaholle, joka on Jyväskylän ohjausyhteisö. Kevään 2023 tapahtumien teemana on Kestävä kehitys, lisäinfoa nettisivuilta osoitteessa: peda.net/uraohjauspaiva2023.

Lyhyeen palautekyselyymme pääset alla olevasta linkistä:

  • Uraohjauspäivä 2022 ja Kevätkonferenssi palautekysely (webropol-lomake)

Ohjaustoimijat uusien haasteiden edessä

Hyvinvointivaltiossa ohjausta – erityisesti opinto- ja uraohjausta – on pidetty keinona edistää koulutus- ja työllisyyspoliittisia toimia ja huolehtia niiden toteutumisesta yhdenvertaisesti. Samalla tutkijat ovat raportoineet koulutuspolkujen maassamme edelleen eriytyvän muun muassa sosioekonomisen taustan, sukupuolen tai etnisyyden mukaisesti. Tutkimushavainnot haastavat niin ohjauksen käytännöt ja rakenteet kuin ohjausasiantuntijuuden perustat ja ohjausalan ammattilaisten koulutustahot. 

Viimeaikaiset poliittiset uudistukset ja kokeilut – oppivelvollisuuslain muutos ja sitä ennen amisreformi, lukiouudistus, yliopistojen valintakoeuudistus sekä työllisyyden kuntakokeilu – ovat koskettaneet läheisesti ohjausalan toimijoita ja ovat lisänneet hanketoimintaa ja kehittämistyötä. Työelämän kiihtyvä muutos on laajentanut uraohjauspalveluiden toimintakenttää. Tästä seuraa ohjauksen kentällä arkista selviytymiskamppailua uusien tehtävien ja rakenteiden kanssa. 

Ohjauksen tutkimuksen ja uraohjauksen keskeisiin keskusteluihin kuuluu kriittinen näkökulma, jossa ohjauksen auttavaa ja edistyksellistä roolia kyseenalaistetaan. Kärkevimmässä kritiikissä ohjausta on tarkasteltu uusliberalistisen yhteiskunnan hallintamekanismina. Siinä vastuu selviytymisestä rapautuvassa hyvinvointiyhteiskunnassa muuttuu yksilöpsykologiseksi haasteeksi. Toisaalta on tarkasteltu kriittisesti ohjauskäytäntöjä, joissa edistykselliseksi tarkoitettu ohjaus muuttuu tarkoituksensa vastaiseksi, koska työkäytännöt tai osaamiset eivät toimi halutulla tavalla. Osa tutkimuksesta taas pyrkii kuvaamaan niitä aitoja kohtaamisen ja toimijuuksien vahvistamisen paikkoja, joita ihmiset yhdessä voivat saada aikaan luovasti toimien.  Uraohjauksessa uskalletaan unelmoida ja rakentaa aktiivisesti tulevaisuuksia. 

Uraohjaus toimii muuallakin kuin koulutuksen ja työllisyyden instituutioiden piirissä. Uraohjaus on monin tavoin tullut osaksi aikuisten elämän suunnanottoja sekä yhteisöjen oppimisponnistusten suuntaajaksi. Yksi suurimpia tuntemiamme kollektiivisia oppimisponnistuksia on ollut elämä COVID19-pandemian aikana. Uraohjaus on aina ymmärtänyt myös katkoksia, mutta tämän katkoksen mittakaava on ennen näkemätön. Mitä tämä tarkoittaa ohjauksen tutkimukselle ja käytännöille? 

Ohjauskentän ja tutkijoiden yhteiseksi kysymykseksi on noussut koko ihmiskuntaa kohtaava kriisi, joka liittyy ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen, uudenlaiseen ihmisen ja muun luonnon väliseen suhteeseen sekä kestävän elämäntavan rakentamiseen. Myös uraohjauksen tutkimuksessa ja käytännöissä on alettu kysyä: voiko ohjaus jäädä ennalleen, jos maailma mullistuu. 

Mitä ohjauksessa pitäisi tehdä ja tapahtua? Miten ohjauksen tulee muuttua? Mitä pitäisi säilyttää? Mihin suunnata yhdessä? Tervetuloa keskustelemaan näistä Uraohjauksen päivään sekä ohjausalan tutkimuksen verkoston kevätkonferenssiin!


Tärkeää tietoa osallistujille

Uraohjauspäivän 31.1. ohjelma koostuu keynote puheenvuoroista sekä työryhmistä ja työpajoista. Ohjausalan tutkimuksen verkoston kevätkonferenssi 1.4. rakentuu tutkijoiden esitelmistä. Näiltä verkkosivulta löydät tietoa tapahtumien tärkeistä päivämääristä, ohjelmasta sekä keynote-puhujista.

Kutsuimme 28.2.2022 mennessä työryhmä-/työpajaehdotuksia, 31.3. uraohjauspäivään ja tieteellisiä esitelmäehdotuksia, 1.4. kevätseminaariin.

Lisätietoa saat osoitteesta: uraohjauspaiva2022@uef.fi