AVAIN-mittarista tietoa sosiaalityön vaikuttavuudesta

AVAIN-mittarista tietoa sosiaalityön vaikuttavuudesta

Sosiaalityön ammattilaiset, asiantuntijat ja tutkijat ovat jo kymmenen vuoden ajan rakentaneet yhdessä AVAIN-mittaria, jota käytetään muun muassa sosiaalityön vaikuttavuuden arviointiin. Mittaria on viimeksi käytetty Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilussa.

– AVAIN-mittarin avulla on saatu esiin sosiaalityön vaikuttavuuteen liittyviä tekijöitä, kuten työmenetelmien ja asiakasta tukevien mekanismien merkitys asiakkaan tavoitteiden saavuttamisessa, kertoo tutkimuspäällikkö, dosentti Minna Kivipelto Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL).

Kivipelto kertoo vuoden 2020 Vaikuttavuuden tutkimuksen päivillä THL:n tutkimasta ja kehittämästä AVAIN-mittarista ja sen käytöstä sosiaalityön vaikuttavuuden arvioinnissa. Hän tarkastelee muun muassa
mittarin tietosisältöjen tulevista käyttösuunnitelmista osana valtakunnallista sosiaalihuollon kehittämisohjelmaa.