Ohjelma 2020

Ohjelma

Tutkimuspäivien ohjelma toteutetaan kokonaisuudessaan virtuaalisesti Zoom-alustan kautta. Ilmoittautuneille lähetetään tarkemmat tiedot ja osallistumisen ohjeet viikolla 40.

Seuraa Vaikuttavuuden tutkimuksen päiviä Twitterissä: @VAIKtaloUEF, tviittaa #VTpaivat2020, #vaikuttavuus, #effectiveness

Tiistai 6.10.2020

9.00–9.15 Tutkimuspäivien avaussanat, dekaani Sari Rissanen, Itä-Suomen yliopisto
9.15–10.15 Plenary: Ihmis- ja perusoikeusvaikutusten arviointi osana lainsäädännön vaikutusten arviointia. Dosentti Kaijus Ervasti, Helsingin yliopisto
10.30–12.00 Temaattiset rinnakkaissessiot:

Sessio 1: Vaikuttavuuden mittaaminen ja tutkimusasetelmat. Puheenjohtaja: yliopistotutkija Antti-Jussi Kouvo, Itä-Suomen yliopisto

  • Järjestölähtöisen verkkokurssitoiminnan kustannushyödyt, Sari Koski
  • Vaikuttavuutta kollektiivisen vaikutusten arviointimallin avulla, Anna-Aurora Kork
  • Poliisin liikennevalvonnan vaikuttavuuden arviointi liikenneturvallisuuden kokonaisuudessa, Mika Sutela
  • Näyttöön perustuvaa tietoa painehaavan ehkäisyyn – kansallisen suosituksen päivitys, Ulla-Mari Kinnunen

Sessio 2: Turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämisen vaikuttavuus. Puheenjohtaja: erikoistutkija Alisa Puustinen, Pelastusopisto

  • Kuinka tutkia turvallisuusviestinnän vaikuttavuutta?, Aino Harinen ja Hanna Rekola
  • Asumisturvallisuusriskienhallinnan vaikuttavuuden tehostaminen pelastustoimen ja sosiaali- ja terveydenhoito-sektorin aineistoanalytiikalla, Heidi Huuskonen
  • Hankkeiden vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa – Case pelastuslain ilmoitusvelvollisuus, Tarja Ojala
  • Turvallisuusosaamisen vaikuttavuus yliopistokontekstissa, Brita Somerkoski

Sessio 3: Hoidon ja terveyspalveluiden vaikuttavuus. Puheenjohtaja: tutkijatohtori Emma Aarnio, Itä-Suomen yliopisto

  • Vaativan neurologisen kuntoutuksen vaikuttavuuden tehostaminen aivoverenkiertohäiriöstä kuntoutujien hoidossa, Jori Reijula
  • Food for Mind – A Group-based Behavioral Nutrition Intervention in the Treatment of Depression, Johanna Roponen
  • Sähköisen asioinnin vaikutukset potilaan hoitoon ja kliiniseen toimintaan, Pia Liljamo
  • Toimintakyvyn muutokset päihdekuntoutumisen aikana – hoitotietoihin pohjautuva rekisteritutkimus, Tuuli Pitkänen
  • Visual funnel plot method supporting the improvement of disease management in primary health care – case type 2 diabetes, Janne Martikainen

12.00–13.00 Lounastauko
13.00–14.30 Temaattiset rinnakkaissessiot:

Sessio 4: Sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden vaikuttavuus. Puheenjohtaja: yliopistotutkija (Tenure Track) Elisa Tiilikainen, Itä-Suomen yliopisto

Kutsupuheenvuorot:

  • Elisa Tiilikainen: Näkökulmia sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden vaikuttavuuteen
  • Minna Kivipelto: AVAIN-tietosisältö sosiaalityön vaikuttavuuden arvioinnissa

Abstraktiesitelmät:

  • Järjestölähtöisen auttamistyön vaikuttavuuden arviointi, Nina Forsström, Janne Pulkkinen
  • Hyvinvointivaikutusten arviointi uravalmennuksessa, Reija Paananen

Sessio 5: Reaalimaailman datalähteiden hyödyntäminen sosiaali- ja terveydenhuollon resurssien käytön ja kustannusten arvioinnissa.
 Puheenjohtaja: professori Janne Martikainen, Itä-Suomen yliopisto

  • Alueellisen sote-järjestelmän integraatiotoimien kustannusvaikutus kohdennetuilla ryhmillä, Olli Halminen
  • Avoapteekeissa toteutettavan tyypin 2 diabeteksen riskissä olevien henkilöiden tunnistamis- ja rekrytointikampanjan säästöpotentiaali, Kari Jalkanen
  • Aineistolähtöiset pitkän aikavälin glykeemisen kontrollin kehityskaaret ja niiden yhteys komplikaatioiden ilmaantuvuuteen, kuolleisuuteen ja kustannuksiin tyypin 2 diabeetikoilla, Piia Lavikainen
  • Eteisvärinäpotilaiden antikoagulaatiohoito ja sen vaikutukset potilaskohtaisiin sekä terveydenhuollon kustannuksiin, Mikko Pyykönen
  • The effect of integration of health services on health care usage and quality of care among patients with type 2 diabetes in North Karelia Finland, Marja-Leena Lamidi

Sessio 6: Vaikuttava sosiaali- ja terveydenhuollon johtaminen. Puheenjohtaja: projektitutkija Mervi Rantsi, Itä-Suomen yliopisto

Kutsupuheenvuorot:

  • Harri Laihonen: Tietojohtaminen sosiaali- ja terveysjohtamisessa
  • Eila Kankaanpää: Vaikuttavuustiedon käyttöönoton taloudelliset esteet ja kannustimet
  • Raija Sipilä: Organisaation ominaisuudet – avain onnistuneeseen muutokseen?

Abstraktiesitelmä:

  • Tietojohtamisen vaikutuksia sosiaali- ja terveysjohtamisessa – kirjallisuuskatsaus, Tuomas Hujala

14.30–15.00 Kahvitauko
15.00–16.00 Plenary: Considerations for evaluating complex interventions in complex systems. Senior Lecturer Jemma Hawkins, Cardiff University

Keskiviikko 7.10.2020

9.00–10.00 Paneelikeskustelu: Näkökulmia vaikuttavuustiedon hyödyntämiseen
. Puheenjohtaja: tutkimuspäällikkö Elsa Paronen, Itä-Suomen yliopisto

Keskustelijat:
Tutkimusjohtaja Eeva Nykänen, oikeustiede, Itä-Suomen yliopisto ja THL,
Professori Ismo Linnosmaa, terveystaloustiede, Itä-Suomen yliopisto ja THL,
Dosentti Tomi Mäki-Opas, yhteiskuntatieteet, Itä-Suomen yliopisto

Paneelikeskustelun tarkempi esittely

10.15–11.45 Temaattiset rinnakkaissessiot:

Sessio 7: Rekisteriaineistot vaikuttavuustutkimuksessa. Puheenjohtaja: professori Reijo Sund, Itä-Suomen yliopisto

  • Prevalence of oral anticoagulants use in people with and without Alzheimer’s disease, Barkat Babar
  • Pään vammojen ja aivovammojen ilmaantuvuus Parkinsonin tautia sairastavilla ja heidän verrokeillaan, Sarianna Ilmaniemi
  • Incidence of muscle relaxant use in relation to diagnosis of Parkinson’s disease, Anne Paakinaho
  • Length of hospital stay after hip fracture and readmission rates of persons with and without Alzheimer’s disease, Blair Rajamäki

Sessio 8: Vaikuttavuus hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Puheenjohtaja: tutkimusjohtaja Tomi Mäki-Opas, Itä-Suomen yliopisto

  • Evaluation of Web-based Health Information for Elderly, Muzawir Arief
  • Suomalaiset löysivät koronavirustaudin oirearvion verkkopalvelun nopeasti: koronavirustaudin oirearvioon vastanneet 16.3.–15.5.2020, Vesa Jormanainen
  • Physical activity increases social inclusion, Marina Steffansson

Sessio 9: Electronic patient records and national registers in assessment and development of quality of care. Puheenjohtaja: professori Tiina Laatikainen, Itä-Suomen yliopisto

  • LDL cholesterol trajectories and statin use in Finnish type 2 diabetes patients – a longitudinal cluster analysis, Laura Inglin
  • Treatment lines and the quality of type 2 diabetes care among patients with multimorbidity, Nazma Nazu
  • The impact of varying care practices for ST-elevation myocardial infarction (STEMI) on socioeconomic equity in outcomes of care, Eeva Reissell
  • Development of national quality register for diabetes care, Aapo Tahkola
  • Trends in regional variation in elective hip and knee arthroplasties 2010-2017 in Finland, Eeva Reissell

Sessio 10: Lainsäädännön ja politiikkatoimien vaikuttavuus. Puheenjohtaja: tutkimusjohtaja Eeva Nykänen, Itä-Suomen yliopisto

  • Lainsäädännön vaikutusarviointi – Katsaus teoriaan ja menetelmiin, Niko Vartiainen
  • Suomalainen mielenterveyspolitiikka – julkisen vallan ohjaus mielenterveyden häiriöön sairastuneiden ihmisoikeuksien turvaamiseksi, Karoliina Ahonen
  • Lainvalmistelijoiden kokemukset lainvalmistelun ongelmista ja ratkaisuehdotuksia ongelmien vähentämiseksi, Anssi Keinänen
  • Vaikuttaako pelastuslain noudattaminen?, Päivi Mäkelä

11.45–12.45 Lounastauko
12.45–13.45 Plenary: Implementaatiotutkimus vaikuttavuuden tukena. Psykologian tohtori ja terveyden edistämisen dosentti Pilvikki Absetz, Tampereen yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto
13.45–14.15 Yhteenveto tutkimuspäivistä ja kutsu vuoden 2021 Vaikuttavuuden tutkimuksen päiville, professori Janne Martikainen, Itä-Suomen yliopisto