Posterit ja esitykset

Posterit ja esitykset

2018

Aaltonen, Sanna, Kivijärvi, Antti & Myllylä, Martta: Refleksiivinen näkökulma työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten hyvinvointiin ja sen mittaamiseen. Sosiaalityön tutkimuksen päivät, Tampere 15.-16.2.2018.

Aaltonen, Sanna: Moderated online discussion group as a component of targeted youth work – intervention by PROMEQ research project. Alustus työryhmässä ‘Reaching out to young people and the digital divide’ EU-CoE youth partnershipin järjestämässä symposiumissa ‘Connecting the dots’, Tallinna, 25-28.8.2018.

Forma Leena, Partanen Jussi, Klavus Jan ja Rissanen Pekka: Cost-effectiveness of web-based peer support for young adults not in employment or education. Nordic Health Economists’ Study Group meeting 22.-24.8.2018, Tromssa, Norja, suullinen esitelmä.

Forma Leena, Partanen Jussi ja Rissanen Pekka: Cost-effectiveness of web based support for young persons not in employment, education or training (NEET). WORK & HEALTH, Interdisciplinary perspectives to interventions and change. 18.1.2018, Kuopio, suullinen esitelmä.

Forma Leena, Partanen Jussi ja Rissanen Pekka: Quality of life and use and costs of health and social services in old people living alone. Nordic Congress of gerontology 2.-4.5-2018, Oslo, Norja, posteri.

Kannasoja Sirpa, Kivitalo Mari, Ristolainen Hanna, Närhi Kati, Tiilikainen Elisa, Joro Tuula, Hujala Anneli ja Rissanen Sari: Planning, carrying out and examining interventions in social sciences – ethical reflections. Work & Health seminar, Rauhalahti 18.1.2018.

Kannasoja Sirpa, Kivitalo Mari, Ristolainen Hanna, Joro Tuula ja Närhi Kati: Intervention mahdollisten hyvinvointivaikutusten arviointi. Työryhmässä: Hyvinvoinnin käsitteellistäminen, arviointi ja edistäminen. Sosiaalityön tutkimuksen päivät, Tampere 15.2.2018.

Kannasoja Sirpa, Kivitalo Mari, Ristolainen Hanna, Joro Tuula ja Närhi Kati: Sosiaalisen eriarvoisuuden vähentäminen interventiotutkimuksen keinoin. Työryhmässä: Sosiaalinen eriarvoisuus. Sosiologipäivät, Joensuu 15.3.2018.

Kannasoja Sirpa, Kivitalo Mari, Närhi Kati, Ristolainen Hanna, Joro Tuula, Tiilikainen Elisa, Hujala Anneli ja Rissanen Sari: Ikäihmisten keskuudessa toteutetun ryhmämuotoisen intervention hyvinvointi- ja terveysvaikutukset. Vaikuttavaa tiedettä seminaari, Helsinki 12.6.2018.

Kivijärvi, Antti, Aaltonen, Sanna ja Myllylä, Martta: Surveying the Oversurveilled – Conducting and Analysing Questionnaires on Well-being of Marginalised Young Adults. XIX ISA World Congress of Sociology, 15.-21.7.2018, Toronto, Kanada.

Leinonen Jaana ja Syväjärvi Antti: Strategic practices and practitioners – promoting health and wellbeing in local government. International Research Society for Public Management Conference (IRSPM), 11.-13.4.2018, Edinburgh.

Mäki-Opas Tomi: Interventiotutkimuksen asetelmat PROMEQ-hankkeessa, Itä-Suomen yliopisto, WELMA-jatko-opiskelijaseminaari, 14.3.2018

Mäki-Opas Tomi ja Vaarama Marja: Living conditions, access to services, and health lifestyle as mediators for socioeconomic inequalities in quality of life – a social quality approach. International society for quality of life studies (ISQOLS), annual conference: promotion of quality of life in the changing world, 14-16.6.2018, Hong Kong.

Mäntysaari Mikko: Politiikkasuosituksia ja arvioivaa pohdintaa. PROMEQ-tuloksia. Kelan ja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen seminaari aikuissosiaalityöstä.

Mäntysaari Mikko ja Ylistö Sami: The well-being of the Finnish long-term unemployed as a proxy of Social Quality. 22.8.2018. Työryhmäalustus The International Social Work & Society Academy 15th TISSA Conference 2018 Ljubljana, Slovenia.

Pieper Richard ja Vaarama Marja: Modelling quality of life – a diagrammatic approach. International society for quality of life studies (ISQOLS), annual conference: promotion of quality of life in the changing world, 14-16.6.2018, Hong Kong.

Rissanen Sari: Hyvinvoinnin edistäminen kunnissa – puheiden ja tekojen pelikenttä. Kunta-alan hyvinvointiseminaari, esitelmä. 7.6.2017 Helsinki.

Rissanen Sari: Tutkimuksen asetelma ja design: intervention suunnittelu ja arvioinnin vuorovaikutus. STN, Kohti arviointia 2.0.-seminaari. 19.5.2017 Helsinki.

Ristolainen Hanna, Tiilikainen Elisa, Joro Tuula, Rissanen Sari, Kannasoja Sirpa, Kivitalo Mari ja Närhi Kati: Effects of participatory group-based care management intervention – qualitative evaluation. Posteriesitys. Nordic Congress of Gerontology, Oslo 4.5.2018.

Syväjärvi Antti ja Leinonen Jaana: Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen käytännöt kunnissa – kohti vaikuttavaa? Kuntien hyvinvointiseminaari 22.5.2018, Suomen Kuntaliitto, Helsinki.

Vaarama Marja: Yhteiskunnan sosiaalinen laatu määrittää hyvinvointia, Suomen Akatemian Strategisen tutkimusneuvoston Rakkaudesta tieteeseen-seminaari, 14.2.2018, Finlandia-talo.

Vaarama Marja, Mäki-Opas Tomi ja Pieper Richard: Social quality and quality of life – Environmental and individual inequalities in quality of life resources. International society for quality of life studies (ISQOLS), annual conference: promotion of quality of life in the changing world, 14-16.6.2018, Hong Kong.

Ylistö Sami: Hyvinvoinnin ja työllisyyden edistäminen samassa paketissa – onnistuuko? Kuopion työllisyysseminaari, 7.2.2018 Kuopio.

Ylistö Sami, Krutova Oxana, Rikalainen Kaisa, Kasanen Mikko ja Mäntysaari Mikko: Future Plans Influence the Well-Being of Finnish Long-Term Unemployed. Työryhmäalustus 8th European Conference for Social Work Research, 18.4.2018, Edinburgh, UK.

2017

Aaltonen, Sanna & Kivijärvi, Antti: Like telemarketers with nothing to sell – negotiations between youth researchers and youth workers/gatekeepers. ESA RN 30 Midterm Conference ‘Global Youth Futures: Perspectives and Prospects’. Ericeira, Portugal, 15.-18.1.2017.

Aaltonen, Sanna & Kivijärvi, Antti: Voiko verkossa vaikuttaa? Nuorten aikuisten hyvinvoinnin edistäminen digitaalisen intervention avulla. Sosiaalityön tutkimuksen päivät Helsinki 16.-17.2.2017.

Aaltonen, Sanna & Kivijärvi, Antti: The more the merrier? Examining peer support in an online discussion group as a component of targeted youth work. 13th Conference of the European Sociological Association. Ateena 29.8.-1.9.2017.

Aaltonen, Sanna, Myllylä, Martta & Kivijärvi Antti: Surveying the Oversurveilled – Conducting and Analysing Questionnaires on Well-being of Marginalised Young Adults. Adolescent lives: cross-disciplinary, cross-national and critical perspectives on youth and wellbeing. UCL Institute of Education, Lontoo 12.12.2017.

Anand Janet: Social inequality, a barrier to social inclusion for Middle Eastern immigrants regional Finland. In Conference Proceedings European Research Institute of Social Work, Lille, Catholic University of Lille.

Forma Leena, Partanen Jussi ja Rissanen Pekka: Elämänlaatu ja sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevilla nuorilla aikuisilla – NEET-nuoret ja väestöverrokit. Teoksessa Tynkkynen Liina-Kaisa, Vehmasto Taru, Vehko Tuulikki ja Keskimäki Ilmo (toim.) Terveydenhuoltotutkimuksen päivät 2017. Ohjelma ja rinnakkaissessioiden tiivistelmät. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työpaperi 43/2017.

Kannasoja Sirpa, Tiilikainen Elisa, Rissanen Sari ja Närhi Kati: Ylimäärää vai elämänlaatua? Tarkastelukulmia ikäihmisten elämänlaatuun ja siinä tapahtuvien muutosten tutkimiseen. Työryhmässä: Vanhenemisen ja vanhuuden tutkimus. Tampere. 23.3.2017.

Kannasoja Sirpa, Närhi Kati, Rissanen Sari, Tiilikainen Elisa ja Hujala Anneli: Sosiaalisen markkinoinnin käyttö PROMEQ -hankkeessa. Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Sosiaalisen markkinoinnin tutkimus ja koulutus Suomessa -seminaari 7.2.2017.

Partanen Jussi, Forma Leena ja Rissanen Pekka: Ikääntyville suunnatun sosiaalisen markkinoinnin kustannusvaikuttavuus – integroivan kirjallisuuskatsauksen tuloksia. Esitys Gerontologian päivillä 7.6.2017. Tiivistelmä julkaistu päivien nettisivuilla.

Forma Leena, Partanen Jussi ja Rissanen Pekka: Quality of life and use of health and social services among young adults not in employment, education or training (NEET) – comparison with population controls. Poster in European Public Health Conference 2.11.2017 in Stockholm. Tiivistelmä julkaistu konferenssin verkkosivuilla.

Myllylä, Martta, Aaltonen, Sanna & Kivijärvi, Antti: Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten sosiaaliset suhteet. Nuorisotutkimuspäivät Oulu 2.-3.11.2017.

Mäki-Opas Tomi, Pieper Richard ja Vaarama Marja: Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (PROMEQ) – Sosiaalisen markkinoinnin lähestymistapa interventioiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin, Sosiaalilääketieteen Yhdistyksen Käyttäytymislääketieteen Jaoksen (KLJ) kevätseminaari, 2.5.2017.

Mäki-Opas Tomi ja Vaarama Marja: Hyvinvoinnin ja terveyden tila ja alueelliset erot, PROMEQ-seminaari 18.9.2017.

Mäki-Opas Tomi ja Vaarama Marja: Elämänlaatu ja huono-osaisuus – mitä tehtäviä politiikalle? Sosiaalipolitiikan päivät 26.10.2017, tiivistelmä julkaistu konferenssin www-sivuilla.

Mäntysaari Mikko ja Ylistö Sami: Inclusive promotion of health and well-being among unemployed. Työryhmäalustus. 7th European Conference for Social Work Research, Aalborg.

Mäntysaari Mikko: Eriarvoistavat rakenteet suomalaisessa yhteiskunnassa. Keynote-esitelmä. 27.4.2017 Setlementtipäivät, Jyväskylä.

Mäntysaari Mikko: Syrjäytymisen ehkäisy ja eriarvoisuus Suomessa – sosiaalinen näkökulma runsaasti tukea tarvitsevien palvelujen kehittämiseen. Keynote-esitelmä. Tavoitteena hyvä arki: monialainen kumppanuus asiakastyössä. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin seminaarissa 22.11.2017.

Närhi Kati, Kannasoja Sirpa, Kivitalo Mari, Rissanen Sari, Tiilikainen Elisa, Ristolainen Hanna, Joro Tuula, Hujala Anneli: Ikäihmisten elämänlaatu ja toimintamahdollisuudet. PROMEQ-seminaari 18.9.2017.

Pieper Richard ja Vaarama Marja: Quality of Life and Social Quality – A multi-level framework, 15th annual meeting International Society for Quality of Life Studies (isqols2017) 27. – 30.9.2017, tiivistelmä julkaistu konferenssijulkaisussa.

Ristolainen Hanna, Tiilikainen Elisa, Joro Tuula, Hujala Anneli, Rissanen Sari, Kannasoja Sirpa ja Närhi Kati. Participatory group-based care management promoting older people´s health and wellbeing. In Conference Proceedings European Research Institute of Social Work, Lille 13.10.2017.

Syväjärvi Antti ja Leinonen Jaana: Kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen – yhteistyö, kumppanuus ja strategiaperustaisuus. Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät, 16.-17.11.2017, Tampere.

Tiilikainen Elisa ja Kannasoja Sirpa: Osallistava ryhmämuotoinen palveluohjaus ikäihmisten arjen tukena – Miten tutkia sen hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia? Työryhmässä: Sosiaali- ja terveydenhuollon interventiot ja niiden vaikuttavuus. Sosiaalityön tutkimuksen päivät, Helsinki 16.2.2017. Tiivistelmä julkaistu päivien abstraktikirjassa.

Tiilikainen Elisa, Kannasoja Sirpa, Rissanen Sari ja Närhi Kati: Osallistava ryhmämuotoinen palveluohjaus ikäihmisten arjen tukena? Tutkimus toimintamallin hyvinvointi- ja terveysvaikutuksista. Työryhmässä: Monimuotoiset palvelut. Gerontologia kongressi, Turku 8.6.2017.

Vaarama Marja, Pieper Richard ja Mäki-Opas Tomi: Inclusive Promotion of Health and Wellbeing in Vulnerable Groups (PROMEQ), World Social Marketing Conference, 16-17 May 2017, full academic paper submission. Tiivistelmä julkaistu konferenssin esityskoosteessa.

Vaarama Marja: Quality of Life in the Finnish population – a 10 years comparison, 15th annual meeting International Society for Quality of Life Studies (isqols2017) 27. – 30.9.2017.

Ylistö Sami, Mäntysaari Mikko, Rikalainen Kaisa ja Kasanen Mikko: Pitkäaikaistyöttömien hyvinvointi. Työryhmäalustus Sosiaalipolitiikan päivät 2017, 26.10.2017 Jyväskylä.

2016

Aaltonen, Sanna: The relationship between young people and the service system. What do we know about the heterogenous group called NEETs? Työryhmäalustus Pohjoismaisessa konferenssissa Nordic Welfare States and Public Health – A Need for Transformative Change? Helsinki 16.-17.11.2016.

Aaltonen, Sanna & Kivijärvi, Antti: The blurry frames of participation in participative research. Työryhmäalustus Nuorisotutkimuspäivillä, Helsinki, 7.-8.11.2016.

Aaltonen, Sanna: Working together for the best outcomes for young people with mental health issues. Research perspectives on welfare services and youth work. Yleisesitelmä Young People & Mental Health -asiantuntijatapaamisessa. Amsterdam 2.-4.11.2016.

Anand, Janet ja Veszteg Csilla: PROMEQ – Co-designing effective interventions for the social integration of refugees and Immigrants. Symposium Building Networks and Frameworks for Global Social Work: Theories and Practices for Refugee Resettlement and Integration, Kuopio, 13.- 14.10.2016.

Mäntysaari Mikko ja Ylistö Sami: Inclusive Promotion of Health and Wellbeing for Long-term Unemployed. Social Marketing Approach. TISSA-conference, Ghent, 10.8.2016.

Mäntysaari Mikko ja Ylistö Sami: Social Marketing and Unemployed. FORSA-conference, Copenhagen, 7.-9.11.2016.

Syväjärvi Antti ja Rissanen Sari: Sosiaalinen markkinointi hallinnon tutkimuksen ja tutkimusasetelman näkökulmasta. Hallinnon tutkimuksen päivät, Kuopio, 24.-25.11.2016. Tiivistelmä julkaistu Hallinnon Tutkimuksen Seuran verkkosivuilla.

Vaarama Marja ja PROMEQ-konsortio: Inclusive Promotion of Health and Wellbeing, European Social Marketing Conference Espoo, Helsinki, 21.-22.9.2016.