Vaikuttavuustutkimuksen mentorointiverkosto

Vaikuttavuustutkimuksen mentorointiverkosto MENER

Vaikuttavuustutkimuksen mentorointiverkosto MENER (Mentoring Network of Effectiveness Research) on erityisesti tutkijanuransa alkuvaiheessa oleville opiskelijoille ja tutkijoille suunnattu monitieteinen verkostoitumisen ja vertaistuen kanava. Verkosto on avoin ja siihen ovat tervetulleita kaikki vaikuttavuustutkimusta tekevät tai siitä kiinnostuneet UEFilaiset.

MENER-verkoston keskeisenä ajatuksena on vastavuoroinen mentorointi, joka toteutuu sekä verkoston jäsenten välillä että senioritutkijoiden asiantuntemusta ja kokemusta hyödyntäen. Verkoston toiminta sisältää muun muassa kaikille avoimia koulutuksellisia seminaareja, vapaamuotoisia tutkimuksellisia tapaamisia sekä muuta verkoston jäsenten tarpeisiin pohjautuvaa toimintaa.

Lisätietoa verkostosta

Hanna Ristolainen (Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta), hanna.ristolainen@uef.fi

Emma Aarnio (Terveystieteiden tiedekunta), emma.aarnio@uef.fi