Opiskelijat Tea ja Leeni

Tea Airenne ja Leeni Säynäjäkangas

Apteekkiharjoittelu Australiassa

Kuopiosta Canberraan

Suoritimme toisen opetusapteekkiharjoittelun Australian pääkaupungissa Canberrassa (Australian National University Pharmacy / ANU Pharmacy). Opimme ratkaisemaan uusien asiakastilanteiden myötä ongelmia, joihin Suomessa emme olleet ennen törmänneet. Esimerkiksi hämähäkkien ja opossumien puremat ovat harmillisia ja yllättävän yleisiä.

Canberra on kaupunkina rauhallinen ja viihtyisä, ja koimme sopeutuvan sinne hyvin. Canberrasta on myös hyvät lentoyhteydet suurempiin kaupunkeihin, jos on vailla suurkaupunkien sykettä, tai kenties rentoutumista kuuluisilla valkohiekkarannoilla. 

Kampusapteekki

Apteekki sijaitsi yliopiston kampuksella ja asiakaskunta koostui lähinnä opiskelijoista sekä yliopiston henkilökunnasta, jonka takia tuotevalikoima oli heille kartoitettua. Apteekki on kooltaan pieni, mutta kotoisa, ja työntekijöitä on apteekissa päivittäin vain muutama. Työtehtäviimme harjoittelun aikana kuului lääkeneuvonnan antamista (erityisesti itsehoitopuolella), tilausten purkua, tavaroiden järjestelyä, sekä yleisestä siisteydestä huolehtimista. Erityisen mielenkiintoista oli myös päästä tutustumaan Australian rokotusmenettelyihin sekä käytäntöihin apteekeissa. Australiassa apteekkarit ovat valtuutettuja antamaan asiakkailleen valtion tarjoamia rokotuksia, kuten korona- ja influenssarokotuksia. Osa päivistä täyttyikin suurimmilta osin näistä rokotuksista ja siihen liittyvistä paperitöistä.

Australian National University Pharmacy Canberrassa

Kulttuurierot

Harjoittelun aikana suomalaisen ja australialaisen apteekkitoiminnan väliset yhtäläisyydet sekä eroavaisuudet tulivat tutuiksi. Suurimmat eroavaisuudet perustuivat apteekin itsehoitopuolen tuotevalikoimaan, yleiseen ‘lääkeneuvontakulttuuriin’, rokotusten (Covid-19, influenssa, HPV) tarjoamiseen sekä apteekin muihin tarjoamiin palveluihin (postipalvelut, antigeenitestien sertifioinnit). Erilaisten palveluiden tarjoaminen apteekeissa onkin Australiassa yleistä apteekkien korkean kilpailun takia. Tämä on johtanut muun muassa siihen, että apteekeista löytyy ravintolisien ja lääkkeiden lisäksi suuri määrä muuta tavaraa, kuten esimerkiksi aurinkohattuja sekä varvasvälitossuja. Eroavaisuuksia esiintyi myös reseptipuolella; Australiassa reseptit ovat paperisia, ja reseptin toimitus on myös suurelta osin manuaalista (ei robottia). Koimme kuitenkin apteekkitoiminnan yleisten periaatteiden olevan samankaltaisia Suomen kanssa.

Australian National University Pharmacy -apteekin itsehoitopuolen valikoimaa

Hämähäkit ja muut harmit

Koska emme pystyneet harjoittelun aikana tekemään reseptin toimitusta, keskityimme harjoittamaan opittua itsehoidon puolella. Opimme ratkaisemaan uusien asiakastilanteiden myötä ongelmia, joihin Suomessa emme olleet ennen törmänneet. Esimerkiksi hämähäkkien ja opossumien puremat ovat harmillisia ja yllättävän yleisiä. Tutustuimme näiden myötä uusiin lääkeaineisiin ja niiden käyttöaiheisiin, ja pääsimme myös käyttämään täysin uusia tiedonlähteitä. Apteekkarimme oli myös kiireinen suurilta osin päivistä, joka edellytti meiltä harjoittelijoilta selviytymistä tilanteista yksin. Tämä auttoi harjoittamaan tiedon etsimistä ja oman tiedon soveltamista hankaloissakin tilanteissa.

Mitä toimme kotiin?

Koimme oppivamme erilaisista apteekkitoiminnan tavoista, mutta myös ulkomailla asumisesta sekä työskentelystä. Ulkomailla työskentely mahdollistaa omien näkemysten ja tottumusten laajentumista, josta on hyötyä paitsi henkilökohtaisella, mutta myös ammattimaisella tasolla. Harjoittelu antaa hyvät lähtökohdat kohtaamaan vaikeitakin asiakastilanteita ja luottamaan omaan tekemiseeni. Työharjoittelu Australiassa oli siis meille kaiken kaikkiaan antoisaa ja antoi uutta näkökulmaa ja innostusta alaamme kohtaan!