Alumni – Tomi Järvinen

Akatemiasta apteekkiin

Tomi Järvinen, apteekkari, Jyväskylän Seppälän apteekki

Farmasian koulutuksen tavoitteena on tarjota monipuoliset valmiudet erilaisiin lääkealan työtehtäviin. Työelämä täydentää ja syventää näitä valmiuksia ja elinikäinen oppiminen on tärkeää.”

Oi niitä opiskeluaikoja

Järvisestä piti alun perin tulla lääkäri, mutta proviisoriopinnot veivät nuoren miehen mennessään – ja saattoi rakkaudellakin olla osansa tässä kuviossa, koska tapasihan hän tulevan vaimonsa, Kristiinan samalla proviisorikurssilla. Opinnot Järvinen aloitti vuonna 1983 Kuopion yliopistossa, josta valmistui proviisoriksi neljä vuotta myöhemmin. Rakkauden lisäksi Järvinen nostaa opiskeluajoiltaan ehdottomasti yhdeksi ikimuistoisimmista tapahtumista sählyturnaukset. Turnauksissa pelattiin laitosten välisistä mestaruuksista tai farmasian henkilökunta otti mittaa opiskelijoista. –Turnauksissa tärkeintä ei ollut voitto vaan murskavoitto, muistelee Järvinen pilke silmäkulmassaan. Tosiasiassa turnaukset olivat vain jäävuoren huippu laitoksen henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteisestä viikoittaisesta harrastuksesta, joka loi kivaa yhteisöllisyyttä.

Verkostoitumisen merkitys nuoren väitöstutkijan uralla

Proviisoriksi valmistumisen jälkeen Järvinen jatkoi väitöskirjatutkijana silloisen Farmasian tiedekunnan dekaanin, Jukka Gyntherin kannustuksesta. Yhdysvalloissa post doc -tutkijavaiheen jälkeen ura jatkui lääkekehityksen parissa ja Järvisestä tuli farmaseuttisen lääkekehityksen professori vuonna 2002. Uran alkuvaiheen kannustusta ja mahdollisuuksien luomista hän ei unohda koskaan. – Minulle mahdollisuuksia eri hankkeissa antoivat Jukka Gynther, Petteri Paronen, Pekka Peura ja Arto Urtti.  Heidän merkitystä ja tärkeyttä en voi koskaan korostaa liikaa, Järvinen kiittäen korostaa.

Näiltä ajoilta Järvinen nostaa esiin myös Farmaseuttinen lääketutkimuskeskus -hankkeen, josta itseasiassa koko Mediteknia-rakennus sai alkunsa. – Haluan kiittää myös Päivi Nergiä, silloista Kuopion yliopiston hallintojohtajaa, ja rehtori Matti Uusitupaa, jotka luottivat osaamiseeni tämän hankkeen toteutuksessa.

– Kuopion yliopiston farmasian alalla koettiin jonkinlainen ”flow” 1990-luvun alussa. Ulkopuolinen rahoitus kasvoi voimakkaasti, uusia moderneja tutkimushankkeita ja -aiheita syntyi, tutkimuksen poikkitieteellisyys lisääntyi merkittävästi ja kansainvälistyminen oli vahvasti läsnä. Oli hienoa olla nuorena tutkijana mukana tässä vahvassa kehityksessä, Järvinen muistelee.

1990–2000-luvuilla käytiin laajaa yhteiskunnallista keskustelua yliopistojen osaamisen siirtämisestä yritysten hyödynnettäväksi, ja yliopistojen ja yritysten välinen yhteistyö sai paljon huomiota. – Minusta Kuopion yliopiston farmasia oli vahvasti mukana tässä kehityksessä, ja tästä aktiivisuudesta syntyi myös aiemmin mainittu Farmaseuttinen lääketutkimuskeskus.

Yliopistolla opetuksen ja tutkimuksen parissa työskennellessä Järvinen on saanut usein vastata kysymykseen, mitä farmaseutin tai proviisorin koulutukseen tulisi sisältyä, jotta he menestyisivät hyvin työtehtävissään. – Minusta farmasian koulutuksen tulee tarjota monipuoliset valmiudet erilaisiin lääkealan työtehtäviin. Koulutuksen ei tule olla liian erikoistunutta tietyn toimialan tarpeisiin. Kukin toimiala sitten jatkokouluttaa työntekijöitä tarpeen mukaan. Siksi elinikäinen oppiminen onkin tärkeää.

Nykyinen farmasian koulutus saa Järviseltä kiitosta. – Nyt kun katson yliopistoa ulkopuolisin silmin, olen yhä vahvasti sitä mieltä, että yliopistokoulutuksen tulee perustua huippututkimukseen. Siksi on tärkeää pitää huolta tutkimuksen tasosta. Arvostan tutkimustyötä suuresti, koska huippututkimuksen tekeminen on erittäin vaativa tehtävä.

Akatemiasta apteekkiin

Vuonna 2007 akateeminen ura yliopistolla sai jäädä taakse, kun Järvinen siirtyi Kuopion yliopiston apteekin apteekkariksi. Apteekkariaikoja Kuopion yliopiston apteekissa hän muistelee ylpeänä. – Kuopion yliopiston apteekki oli apteekkialan edelläkävijä varastorobotin käyttöönotossa ja verkkoapteekin perustamisessa. Onnistuminen näin merkittävissä hankkeissa osoitti Kuopion yliopiston apteekin henkilökunnan erinomaisuuden ja kyvyn tehdä alan uudistusloikkia eturintamassa.

Vuonna 2011 Järvinen toteutti pitkäaikaisen haaveensa ja aloitti yrittäjänä ensimmäisessä omassa apteekissa, Keuruun 1. apteekissa. Apteekkariyrittäjyyden lisäksi Järvinen nykyisin avustaa apteekkareita apteekkarivaihdoksissa eli apteekkikaupan toteuttamisessa ympäri Suomena. – Vanhojen tuttujen sekä entisten opiskelijoiden kohtaaminen vuosien jälkeen apteekkikauppojen yhteydessä on aina mukavaa. Tavatessamme muistelemme yhdessä hauskoja opiskelu- ja opetusaikoja. ”Minkä taakseen jättää, sen aina edestään löytää” pätee siis myös tähän tarinaan, naurahtaa Järvinen.

Järvisen kanssa keskustellessa nousee kaksi tärkeää viestiä ylitse muiden; tee ja toteuta sellaisia asioita, jotka ovat itsellesi tärkeitä.  Lisäksi yksi keskeinen työelämätaito on verkostoituminen, joka mahdollistaa uusien yhteyksien luomisen. Verkostoitumalla saat itsellesi uutta oppia ja samalla pääset myös jakamaan omaa osaamistasi.

Järvinen haluaa onnitella 50-vuotiasta farmasian laitosta. Hän on hyvin kiitollinen, että sai olla pieni osa 50-vuotista laitoksen historiaa, farmasian porukka tekee erinomaista työtä niin opetuksen kuin tutkimuksen saralla.

Tomi Järvinen on Jyväskylän Seppälän apteekin apteekkari. Hän toimi farmaseuttisen lääkekehityksen professorina Farmaseuttisessa tiedekunnassa vuosina 2002–2006 silloisessa Kuopion yliopistossa ennen siirtymistään Itä-Suomen yliopiston apteekin apteekkariksi ja edelleen apteekkariyrittäjäksi.