KAIKKI OHJAAVAT

Itä-Suomen yliopisto 2022

Kaikki ohjaavat on hanke, jolla Itä-Suomen yliopistossa tuetaan strategisen rahoituksen turvin koko henkilökunnan mahdollisuuksia ohjata opiskelijoita taitavasti ja sujuvasti sekä rakentaa hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä pedagogisiin kulttuureihin ja työyhteisöihin.

Hankkeella on kolme tavoitetta:

kirkastaa ja selkiyttää kuvaa ohjauksesta yliopistolla kaikkien työnä

– tarjota osasto/laitostasolla henkilökunnalle räätälöityä tukea niihin ohjauksen toimiin, joissa tuki on tarpeen (esim. koulutusta, fasilitointia, mentorointia, työpajoja)

– mahdollistaa laajempia kehittämishankkeita myöhemmin kuluvana vuonna haettavalla avustuksella

Käynnistämme hankkeen avoimilla webinaareilla, joissa asiantuntija-alustukset, UEFin henkilökunnan kokemukset ja keskustelu vuorottelevat. Tarkemmat ohjelmat löydät jatkossa kohdasta ”WEBINAARIT”

Webinaarin pysyvä linkki:

ZOOM: https://uef.zoom.us/j/65094939705?pwd=RjRMTURSNVA5WEdIYjJvZW…

Teemat ja ajankohdat ovat seuraavat:

22.2. 2022 klo 13-15 Miksi ja miten kaikki ohjaavat? Mitä opiskelijat tarvitsevat? MIten opettajat jaksavat? Alustajina yliopisto-opettaja Päivi Häkkinen, yliopistonlehtori Toni Kosonen ja professori Sanna Vehviläinen, UEF Ohjauksen koulutus (tallenteet löytyvät kohdasta AINEISTOT)

16.3. 2022 klo 13-15 Oppimisprosessien ohjaaminen, erityisesti opinnäytteen ohjaaminen

5.4. 2022 klo 13-15 Ohjaus, ura ja työelämä: harjoittelunohjaus ja uraohjaus

Webinaari 4. Opiskelijan kiinnittymisen tukeminen, osallisuus ja yhdenvertaisuus ohjauksessa. (Elokuu 2022)

Hanke on käynnistynyt akateemisen rehtorin Tapio Määtän tuella, sitä toteuttaa UEF/ Ohjauksen koulutus ja mukana järjestämässä UEF/ Opintopalvelut.

Lisätietoja opinto- ja uraohjauksen professori Sanna Vehviläinen sanna.vehvilainen@uef.fi

Hae rahoitusta!

KAIKKI OHJAAVAT – toimintamalli Itä-Suomen yliopistossa 2022

Yksiköt (laitokset, oppiaineet) jotka haluavat panostaa opintojen ohjauksen kehittämiseen, voivat hakea Kaikki ohjaavat- rahoitusta (max. 25 000 eur) kehittämishankkeeseen lukuvuosille 2022-2023. Rahoitusta voi hyödyntää työajan irrottamiseen kehittämistyöhön sekä asiantuntijatukeen tai -työpanokseen.

Itä-Suomen yliopiston Ohjauksen koulutus tarjoaa lisäksi mahdollisuuden hyödyntää fasilitoivaa ja tutkivaa työpanosta hankkeen tukena. Ohjauksen koulutuksessa työskentelee syksyllä 2022 päätoiminen hankkeen työntekijä.

Hankkeen tulisi liittyä opiskelijoiden ohjaamisen konkreettisiin ratkaisuihin, esim.

  • hops-ohjaus ja muu opintojen ohjaus
  • harjoittelun ohjaus
  • opinnäytteen ohjaus
  • työelämäorientaation ja uraohjauksellisen otteen vahvistaminen tutkinnossa
  • opiskelijoiden oppimisen ohjaus, erityisesti huomioon ottaen erilaisten opiskelijoiden tarpeet (esim. opiskelupaikkakunnalla asuvat ja etäällä asuvat, opiskelijoiden erilaiset taustaopinnot ja opiskeluvalmiudet)

Erityisesti toivotaan hankkeissa kehiteltävän ratkaisuja, jotka hyödyttävät koko yliopistoyhteisöä. Hankkeet valitaan tiiviin n. 1-2 sivun mittaisen hakemuksen perusteella. Hakemuksessa tulee esitellä hankkeen tausta ja tavoitteet, odotettu hyöty ja laajempi merkitys sekä alustava budjetti. Mainitkaa hakemuksessa hankkeen yhteyshenkilö yhteystietoineen.

Valinnan toteuttavat opinto- ja uraohjauksen professori Sanna Vehviläinen, akateeminen rehtori Tapio Määttä sekä opintopalvelujen johtaja Miia Turtiainen.

Lähetä hakemus 15.6. mennessä sanna.vehvilainen@uef.fi

Päätökset tehdään kesäkuun loppuun mennessä.