Kaikki ohjaavat on hanke, jolla Itä-Suomen yliopistossa tuetaan strategisen rahoituksen turvin koko henkilökunnan mahdollisuuksia ohjata opiskelijoita taitavasti ja sujuvasti sekä rakentaa hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä pedagogisiin kulttuureihin ja työyhteisöihin.

Tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on kehittää opiskelijoiden ohjausta Itä-Suomen yliopistossa

  • Kaikki ohjauksen toimijat yliopistolla – opetus- ja tutkimushenkilökunta, opiskelijat, opintopalvelujen toimijat ja muut ohjauksen ammattilaiset – tunnistavat ohjauksen osana omia työtehtäviään
  • Tuetaan ohjausyhteistyötä yksikköjen sisällä ja niiden välillä
  • Tuetaan kehittämis-caseja fasilitoinnin ja tutkimuksen kautta
  • Luodaan ehdotus siitä, miten ohjaustoiminnan kehittäminen ja tuki jatkossa rakentuu osaksi Itä-Suomen yliopiston toimintaa

Toteutus:

Hanke on käynnistynyt akateemisen rehtorin Tapio Määtän tuella. Sitä toteuttaa UEF/ Ohjauksen koulutus ja mukana järjestämässä UEF/ Opintopalvelut.

Hankkeen vetäjä Sanna Vehviläinen, opinto- ja uraohjauksen professori

Hankkeen tutkija, Jussi Semi, opinto- ja uraohjauksen yliopisto-opettaja

Muut tutkijat UEF/Ohjauksen koulutus, yliopisto-opettaja Päivi Häkkinen 

Lisätietoja opinto- ja uraohjauksen professori Sanna Vehviläinen sanna.vehvilainen@uef.fi