Lääkejätetutkimuksen tarkoituksena on tutkia kotitalouksista apteekkeihin palautettavan lääkejätteen määrää, laatua, taloudellista arvoa ja syitä palautumiselle.

Tutkimuksen toteuttaa Itä-Suomen yliopiston farmasian laitos yhteistyössä Suomen Apteekkariliiton kanssa. Tutkimuksen rahoittaa Kela. Tutkimuksen tulokset julkaistaan tieteellisinä artikkeleina, farmasian alan ammatillisissa lehdissä sekä osana väitöskirjatyötä. Lisäksi tuloksia esitellään myös näillä nettisivuilla.

Tutkimuksen aineisto on kerätty suomalaisista apteekeista toukokuussa 2022.

Tutkimuksessa etsimme vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

  • Mistä lääkejäte aiheutuu (esim. lääkeryhmä, korvausluokka)?
  • Miksi lääke on jäänyt käyttämättä ja päätynyt lääkejätteeksi?
  • Millaisia kustannuksia käyttämättä jääneet lääkkeet aiheuttavat yksilölle ja yhteiskunnalle?

Tutkimuksen tulosten avulla voidaan kehittää keinoja kotitalouksissa aiheutuvan lääkejätteen vähentämiseksi.