Etusivu

Responsive Natural Resources Governance -tutkimusryhmä

Tavoitteena on analysoida ympäristöpolitiikan ja kansainvälisten ympäristösopimusten toteutumista ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Tutkimusryhmässä kartoitetaan, millaisia mahdollisuuksia ja esteitä paikallistason toimijoilla on osallistua luonnonvarojen suojeluun ja käyttöön. Voidaanko vuorovaikutteisuutta ja läpinäkyvyyttä edistää, ja jos voidaan, niin miten?

Tapaustutkimukset liittyvät

  • Vihreän talouden strategisiin prosesseihin (esimerkiksi kierto- ja biotalouteen).
  • Ilmastosopimuksen ja siihen liittyvien mekanismien toteutukseen globaalilla ja paikallisella tasolla.
  • Metsäpolitiikan ja -hallinnon hajauttamiseen ja strategisiin prosesseihin, kuten Suomessa metsäbiotalouden kehityskulkuun ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin.
  • Luonnonvarojen hallinnan päätöksenteon vuorovaikutteisuuteen ja yhteistyöhön perustuvan luonnonvarahallinnan menetelmiin.
  • Maankäytössä ja sen suunnittelussa hyötyjen ja kustannusten jakaantumiseen.

Erityisesti meitä kiinnostaa nuorten osallistuminen ja osallisuus luonnonvarojen hallinnassa. Tutkimme esimerkiksi osallistavan toimintatutkimuksen menetelmin, miten nuoret voisivat tukea kestävän kehityksen tavoitteita, ja mitkä ovat heidän työllistymismahdollisuutensa esimerkiksi kierto- ja biotalouden parissa.

Kansainvälisiä tutkimuskohteita ovat tällä hetkellä Suomi, Venäjä, Laos, Nepal, Meksiko, Mosambik, Indonesia, Intia, ja Tansania.

Politiikkasuositukset:

Wajibu wa Kimataifa, Uwajibikaji Ndani ya Nchi 2022 (Swahili PDF)

Bertanggung jawab pada level global dan responsif
pada level lokal 2022 (Bahasa PDF)

Globally responsible, locally responsive 2022 (English PDF)

Globally responsible, locally responsive 2021 (English_PDF)

Bertanggung Jawab Pada Level Global dan Responsif Pada Level Lokal 2021 (Bahasa PDF)

Wajibu wa Kimataifa, Uwajibikaji Ndani ya Nchi 2021 (Swahili PDF)

Globally responsible, locally responsive 2020 (English PDF)
Globally responsible, locally responsive 2019 (English PDF)
Wajibu wa Kimataifa, uwajibikaji ndani ya nchi 2019 (Swahili PDF)

Raportit:

Warsha Kuhusu Usimamizi wa Moto Katika Misitu ya Kupandwa 2021 (Swahili PDF)

Ushiriki wa Vijana katika Ushirikiano wa Kimazingira na Michakato ya Amani –

Ripoti Ya Tukio La Kando 2020 (Swahili PDF)

Youth Participation in Environmental Collaboration and Peace Processes – Side Event Report 2019 (English PDF)

Environmental collaboration and conflict resolution course report 2020
Environmental collaboration and conflict resolution course report 2018 
Environmental collaboration and conflict resolution course report 2016

 

Kirjat:

Responsibilization in Natural Resource Governance (Vuorovaikutteista luonnonvarahallintaa etsimässä – Kansalaisten vastuuttamisesta kohti vastuullisuuden tukemista)

Seuraava kurssit:

Environmental Collaboration and Conflict Resolution – UEF Summer School, August 2022

Yhteystiedot

Irmeli Mustalahti: irmeli.mustalahti(at)uef.fi

Denis Dobrynin: denis.dobrynin(at)uef.fi