Tapaustutkimukset liittyvät

  • Vihreän talouden strategisiin prosesseihin (esimerkiksi kierto- ja biotalouteen).
  • Ilmastosopimuksen ja siihen liittyvien mekanismien toteutukseen globaalilla ja paikallisella tasolla.
  • Metsäpolitiikan ja -hallinnon hajauttamiseen ja strategisiin prosesseihin, kuten Suomessa metsäbiotalouden kehityskulkuun ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin.
  • Luonnonvarojen hallinnan päätöksenteon vuorovaikutteisuuteen ja yhteistyöhön perustuvan luonnonvarahallinnan menetelmiin.
  • Maankäytössä ja sen suunnittelussa hyötyjen ja kustannusten jakaantumiseen.

Erityisesti meitä kiinnostaa nuorten osallistuminen ja osallisuus luonnonvarojen hallinnassa. Tutkimme esimerkiksi osallistavan toimintatutkimuksen menetelmin, miten nuoret voisivat tukea kestävän kehityksen tavoitteita, ja mitkä ovat heidän työllistymismahdollisuutensa esimerkiksi kierto- ja biotalouden parissa.

Kansainvälisiä tutkimuskohteita ovat tällä hetkellä Suomi, Venäjä, Laos, Nepal, Meksiko, Mosambik, Indonesia, Intia, ja Tansania.

Politiikkasuositukset:

Globally responsible, locally responsive 2024 (English PDF)

Ushirikiano wa usimamizi na udhibiti wa moto misitu: Nyanda za juu kusini kwa Tanzania 2023 (Swahili PDF)

Collaborative Forest Fire Management: Southern Highlands of Tanzania 2023 (English PDF)

Globaalisti vastuullista, paikallisesti vuorovaikutteista 2023 (Finnish PDF)

Globally responsible, locally responsive 2023 (English PDF)

Wajibu wa Kimataifa, Uwajibikaji Ndani ya Nchi 2022 (Swahili PDF)

Bertanggung jawab pada level global dan responsif
pada level lokal 2022 (Bahasa PDF)

Globally responsible, locally responsive 2022 (English PDF)

Globally responsible, locally responsive 2021 (English_PDF)

Bertanggung Jawab Pada Level Global dan Responsif Pada Level Lokal 2021 (Bahasa PDF)

Wajibu wa Kimataifa, Uwajibikaji Ndani ya Nchi 2021 (Swahili PDF)

Globally responsible, locally responsive 2020 (English PDF)
Globally responsible, locally responsive 2019 (English PDF)
Wajibu wa Kimataifa, uwajibikaji ndani ya nchi 2019 (Swahili PDF)

Raportit:

Environmental Collaboration and Conflict Resolution: Community-based Natural Resource Governance in Rural Uganda, Fort Portal, Uganda, 2023, course report

Environmental collaboration and conflict resolution: land-related issues and small-scale private forestry in Tanzania, October 2022, Iringa Region, course report

Environmental collaboration and conflict resolution, August 2022, Finland, course report

Workshop on environmental collaboration, 19–20 April 2021, Mafinga, Iringa Region, Tanzania

Warsha Kuhusu Usimamizi wa Moto Katika Misitu ya Kupandwa 2021 (Swahili PDF)

Ushiriki wa Vijana katika Ushirikiano wa Kimazingira na Michakato ya Amani –

Ripoti Ya Tukio La Kando 2020 (Swahili PDF)

Youth Participation in Environmental Collaboration and Peace Processes – Side Event Report 2019 (English PDF)

Environmental collaboration and conflict resolution course report 2020
Environmental collaboration and conflict resolution course report 2018 
Environmental collaboration and conflict resolution course report 2016

Kirjat:

Responsibilization in Natural Resource Governance (Vuorovaikutteista luonnonvarahallintaa etsimässä – Kansalaisten vastuuttamisesta kohti vastuullisuuden tukemista)

Yhteystiedot

Irmeli Mustalahti: irmeli.mustalahti(at)uef.fi

Denis Dobrynin: denis.dobrynin(at)uef.fi