Research

SOBIO – Selected Publications

Albrecht, E., Hannonen, O., Palacín-Lizarbe, C., Suni, J., Härkönen, L.H., Soininen, N., Kukkkonen, J., & Vainikka, A. 2023. Browning of boreal lakes: Do public perceptions and governance meet the biological foundations? Ecological applications, e2856. DOI: 10.1002/eap.2856

Albrecht, M., Kortelainen, J., Sawatzky, M., Lukkarinen, J. and Rytteri, T. 2017. Translating bioenergy policy in Europe: mutation, aims and boosterism in EU energy governance. Geoforum, 87: 73-84.

Albrecht, M. 2017. The role of translation loops in policy mutation processes: State designated Bioenergy Regions in Germany. Environment and Planning C: Politics and Space, 35(5):898-915

Apajalahti, E-L., Aula, I., Ek, T., Halla, T., Halonen, M., Houtbeckers, E., Kallio, E.K., Karhunkorva, R., Laine, J., Leiwo, L., Lummaa, K., Matilainen, A., Näyhä, A., Salmivuori, E., Seppä, T., Simkin J., Takala, T., 2022. Human Science Approaches and Parallel Future Pathways – A Review of Human-Forest Relationship Research (in Finnish). In: Paaskoski, L., Roiko-Jokela, H., Rikala, M. (eds.), Metsät ja tulevaisuus. Vuosilusto 14. Suomen Metsämuseo Lusto ja Metsähistorian Seura: Punkaharju. https://lusto.fi/wp-content/uploads/2022/12/Lusto-Vuosilusto14.pdf

Dobrynin, D., Yakusheva Jarlebring, N., Mustalahti, I., Sotirov, M., Kulikova, E., Lopatin, E. 2021. The forest environmental frontier in Russia: Between sustainable forest management discourses and ‘wood mining’ practice. Ambio, 50:2138–2152

Dobrynin, D., Smirennikova, E., & Mustalahti, I. 2020. Non-state forest governance and ‘Responsibilization’: The prospects for FPIC under FSC certification in Northwest Russia. Forest Policy and Economics, 115, 102142.

Donner-Amnell, J. 2017. Maailmanvalloitus, kriisi ja uudestisyntyminen – Suomen metsäteollisuuden kehitys 1995-2017 monivaiheisena jännitysnäytelmänä. Teoksesta Marginaalinen maantiede, toim. Mustonen, Tero; Tanskanen, Minna ja Semi, Jussi. OSK Lumimuutos, 71-77.

Erkkilä, A. and Indongo, N. 2017. Relocation of the homestead: A customary practice in the communal areas of north-central Namibia. In: Tor Halvorsen, Hilde Ibsen, Henri-Count Evans and Sharon Penderis (Eds.) Knowledge for Justice: Critical Perspectives from Southern African-Nordic Research Partnerships. African minds, 227-240.

Erkkilä, A. 2016. Väestön- ja ympäristönmuutos Pohjois-Namibiassa. Teoksessa: Kari Miettinen ja Jan Kuhanen Jan (toim.) Ystävällistä viisautta: professori Harri Siiskosen 60-vuotisjuhlakirja. University Press of Eastern Finland, 47-70.

Eversberg, D., Koch, P., Lehmann, R. et al. 2023. The more things change, the more they stay the same: promises of bioeconomy and the economy of promises. Sustain Sci 18, 557–568. https://doi.org/10.1007/s11625-023-01321-4

Gutiérez-Zamora, V. Mustalahti , I. and García-Osorio, D. 2022 Plural values of forests and the formation of collective capabilities: The case of community forestry in Mexico. Environmental Sociology DOI: 10.1080/23251042.2022.2135063

Halla, T., Holz, J., Karhunkorva, R., Laine, J., 2023. Human-forest relationship (HFR) – concept definition and potentials for forest policy and research. Forest Policy and Economics 153, 102995. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2023.102995

Halla, T., Laine, J., 2022. To cut or not to cut – emotions and forest conflict in digital media. Journal of Rural Studies 94, 439–453. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2022.07.019

Hannonen, O., & Hoogendoorn, G. 2022. Angling tourism: A state-of-the-art review. Matkailututkimus, 18(2), 6-30. DOI: 10.33351/mt.116555

Hodge, D., Brukas, V., and Giurca, A. 2017. Forests in a bioeconomy: bridge, boundary or divide?. Scandinavian Journal of Forest Research, 32:7, 582-587.

Di Gregorioa, M., Nurrochmat D.M., Paavola J., Maya Sari I., Fatorellia L., Pramova E., Locatelli, B., Brockhausb, M. and Dyah Kusumadewia, S. 2017. Climate policy integration in the land use sector: Mitigation, adaptation and sustainable development linkages. Environment and Policy 67:35-43

Kangas, J., Tikkanen, J., Leskinen, P., Kurttila, M., and Kajanus. M. 2017. Developing hybrid SWOT methodologies for choosing joint bioeconomy co-operation priorities by three Finnish universities. Biofuels 8(4): 459-471.

Karvonen, J., Halder, P., Kangas, J. and Leskinen, P. 2017. Indicators and Tools for Assessing Sustainability Impacts of the Forest Bioeconomy. Forest Ecosystems 4:2.

Khanam, T., Rahman, A., Mola-Yudego, B., and Pykäläinen, J. 2015. Identification of structural breaks in the forest product markets: how sensitive are to changes in the Nordic region?. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 1-15.

Kleinschmit, D., Arts, B., Giurca, A., Mustalahti. I., Sergent, A. and Pulzl, H. 2017. Environmental concerns in political bioeconomy discourses. International Forestry Review 19(1): 41-55.

Komppula, R. and Konu, H. 2017. Designing Forest-Based Wellbeing Tourism Services For Japanese Customers – A Case Study From Finland. In: Prebensen Nina K, Chen Joseph S, Uysal Muzaffer S (Eds.) Co-Creation in Tourist Experiences. Contemporary Geographies of Leisure, Tourism and Mobility. Routledge.

Komppula, R., Konu, H. and Vikman, N. 2017. Listening to the sounds of silence: Forest Based Wellbeing Tourism in Finland. Chapter 11 in Joseph S. Chen and Nina K. Prebensen (Eds.): Nature Tourism. Routledge. 120-130.

Komppula, R., Suni, J., Turunen, L., Garner, W.C., & Vainikka, A. 2022. Determinants of the value of fishing tourism experience among anglers. International Journal of Sport Management and Marketing, 22(1/2), 19-46. DOI: 10.1504/ijsmm.2022.121258

Konu, H. & Tyrväinen L. 2020. Matkakohteen luontoympäristön vetovoimaisuuden ylläpitäminen maisema- ja virkistysarvokaupan avulla. Matkailututkimus, 16(2), 40–44. DOI: https://doi.org/10.33351/mt.97572

Kröger, M. and Raitio, K. 2017. Finnish forest policy in the era of bioeconomy: A pathway to sustainability? Forest Policy and Economics 77:6-15

Laakkonen, A., Zimmerer, R., Kähkönen, T., Hujala, T., Takala, T., Tikkanen, J. 2018. Forest owners’ attitudes toward pro-climate and climate-responsive forest management. Forest Policy and Economics 87:1-10.

Marttila, J. and Heräjärvi, H. 2015. Puutuotealan kasvumahdollisuudet cleantech-yhteistyön avulla. Esitutkimushankkeen loppuraportti. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 53/2015. Luonnonvarakeskus. 51 s.

Mustalahti, I. Tokola, N, Pakarinen, V. Siltavuo, V. 2023. Intergenerational justice and learning: From responsibilization of young people towards sustainable well-being and environmental citizenship. In Honkatukia P. & Rättilä (eds) Young People as Agents of Sustainable Society Reclaiming the Future. Routledge.

Mustalahti, I., Gutiérrez-Zamora V., Hyle M., Prasad Devkota B., Tokola, N. 2020 Responsibilization in natural resources governance: A romantic doxa? Forest Policy and Economics, 111:102033

Mustalahti, I. 2017. The responsive bioeconomy: The need for inclusion of citizens and environmental capability in the forest based bioeconomy. Journal of Cleaner Production 1-10

Mustalahti, I ja Kusmin, J-M. 2016. Uusia haasteita metsäsektorin, metsänomistajien ja kansalaisyhteiskunnan. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja IX 2016. Itä-Suomen yliopisto. pp. 243–264.

Näyhä, A., Pelli, P. and Hetemäki, L. 2015 Services in the forest-based sector – unexplored futures, Foresight. 17, 378-398.

Pelli, P. , Haapala, A. and Pykäläinen, J. 2017 Services in the forest-based bioeconomy – analysis of European strategies. Scandinavian Journal of Forest Research, 7, 559-567.

Pesonen, J., Komppula, R., Kronenberg, C.. Peters, M. 2011. Understanding the relationship between push and pull motivations in rural tourism. Tourism Review, Vol. 66 Iss: 3, pp.32 – 49.

Pölönen, I. 2016. Revised EIA Directive from the perspective of the Finnish EIA system – Legal push for real improvements? UVP Report. Vol. 30(2)

Pölönen, I., Tahvanainen, T., Kauppila, J., Meriläinen, H-K. 2017. Haitankärsijät turvetuotannon vesistövaikutusten valvojina – Linnunsuon tapaus. Ympäristöjuridiikka 1: 8–41.

Rahman, A., Khanam, T. and Pelkonen, P. 2017 People’s knowledge, perceptions, and attitudes towards stump harvesting for bioenergy production in Finland. Renewable and Sustainable Energy Reviews 70:107-116

Ramcilovic-Suominen, S. 2023. Envisioning just transformations in and beyond the EU bioeconomy: inspirations from decolonial environmental justice and degrowth. Sustain Sci 18, 707–722. https://doi.org/10.1007/s11625-022-01091-5

Ramcilovic-Suominen, S., Kröger, M., Dressler, W. 2022. From pro-growth and planetary limits to degrowth and decoloniality: An emerging bioeconomy policy and research agenda. Forest Policy and Economics, 144, 102819, https://doi.org/10.1016/j.forpol.2022.102819

Ramcilovic‐Suominen, S., Lovric, M., Mustalahti, I. 2019. Mapping policy actor networks and their interests in the FLEGTVoluntary Partnership Agreement in Lao PDR. World Development 118:128-148

Ramcilovic-Suominen, S., Pülzl, H. 2017. Sustainable development: A ‘selling point’ of the emerging EU bioeconomy policy framework? Journal of Cleaner Production 172: 4170-4180.

Ramcilovic-Suominen, S., Epstein, G. 2015. The impacts of deterrence, social norms and legitimacy on forest rule compliance in Ghana. Forest Policy and Economics 55:10-20.

Ramcilovic-Suominen, S., Epstein, G. 2012. Towards an analytical framework for forest law compliance. International Forestry Review 14(3):326-336.

Sawatzky, M. and Albrecht, M. 2017. Translating EU renewable energy policy for insular energy systems: Reunion Island’s quest for energy autonomy. Fennia 195(2):xx–xx.

Sorakunnas, E. & Konu, H. 2022. Digitally Customized and Interactive Laddering: A New Way for Examining Tourists’ Value Structures. Journal of Travel Research, DOI: 10.1177/00472875221077976.

Suni, J., Komppula, R., & Kortet, R. 2022. Experiential value of participation in angling competition – a study from Finland. European Journal of Tourism Research, 32, 3213. DOI: 10.54055/ejtr.v32i.2519

Tahvanainen, V., Kurttila, M., Miina, J., Hujala, T., Väkeväinen, T. Salo, K. 2016. Pohjoiskarjalaisten ja kainuulaisten metsänomistajien mielipide marjastuksesta ja sienestyksestä yksityismetsissä. Metsätieteen aikakauskirja 2/2016: 95–110.

Tikkanen, J., Hokajärvi, R., Hujala, T. Kurttila, M. 2017. Ex ante evaluation of a PES system: Safeguarding recreational environments for nature-based tourism. Journal of Rural Studies 52: 42–55.

Turunen, L., Komppula, R., & Suni, J. 2020. Kalastusmatkailuelämyksen asiakasarvo. Matkailututkimus, 16(1), 35-54. https://doi.org/10.33351/mt.83249