Siirry suoraan sisältöön


Sosiaalipsykologian päivät 2022


5.-6.5.2022

Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus

Päivien teema DIVISIONS yhdistää kaksi yhteiskunnallisesti ajankohtaista aihetta: erilaiset rajanteot ja erimielisyydet sekä visuaalisuuden ja mielikuvat. Ihmisten ja ryhmien väliset konfliktit, kategorisoinnit ja ryhmärajojen määrittely ovat sosiaalipsykologisesti alati keskeisiä teemoja. Viestinnän muotojen ja vuorovaikutuksen tapojen muutos, esimerkiksi sosiaalisen median kasvun myötä, on tehnyt myös kuvista – lukuisissa eri muodoissaan – yhteiskuntatieteilijöitä kiinnostavan tutkimuskohteen. Visuaalisen tutkimus vaatii sosiaalipsykologialta sekä uusia teoreettisia että metodologisia avauksia, jotka tarjoavat tuoreita näkökulmia myös tieteenalan kannalta klassisiin kysymyksiin. Ymmärrämme konferenssin teeman laaja-alaisena, eri tutkimussuuntauksia ja myös tieteenalojen välisiä rajoja ylittävänä ja yhdistävänä lähtökohtana.

Konferenssin pääpuhujat ovat professori Kevin Durrheim, University of Kwazulu-Natal (Etelä-Afrikka), professori Stephen Reicher, University of St. Andrew (Iso-Britannia), apulaisprofessori Vlad Glaveanu, Webster University (Sveitsi) sekä yliopistonlehtori Tuija Saresma, Jyväskylän yliopisto. Lisäksi päivillä kokoontuu suomen- ja englanninkielisiä työryhmiä.