Alzheimerin taudin merkkiaineet (Li-FosTau, Li-Tau, Li-BAm42)

Tutkimuspyyntölomake

Lomake doc-muodossa (tietokoneella täytettävä): tässä
Lomake pdf-muodossa (tulosta ja täytä käsin): tässä

Näytteiden lähetysohjeet

Alzheimerin taudin merkkiaineiden (Li-FosTau, Li-Tau, Li-BAm42) näyteputkina tulee käyttää 2.5 ml:n polypropyleeniputkia Sarstedt REF 63.614.625.

Näytteeksi otetaan selkäydinnestettä suoraan 2.5 ml:n valepohjaputkeen Sarstedt REF 63.614.625, merkkiviivaan saakka. Näyte 1 × 2.5 ml on riittävä kolmen biomarkkerin analysointiin. Näytettä ei tarvitse sentrifugoida eikä sitä saa siirtää uuteen putkeen. Näyte säilytetään näytteenottoputkessa jääkaapissa ja lähetetään huoneenlämpöisenä vuorokauden (24 h) sisällä näytteenotosta. Vuorokautta pidempi säilytys ja lähetys +4°C (max 5 vrk) tai pakastettuna vähintään -20°C (max 6 kk).

Oikean polypropyleeniputken ja näytetilavuuden käyttö on ensisijaisen tärkeää, koska väärä putkimateriaali adsorboi Li-BAm42-proteiinia voimakkaasti ja näytetilavuus suhteessa putken kokooon vaikuttaa Li-BAm42-tulokseen. Useat tekijät, kuten putkikoko ja näytteen ominaisuudet vaikuttavat adsorption voimakkuuteen, joten muutoksen suuruutta ei voida arvioida näytekohtaisesti.

Näistä seikoista johtuen väärässä putkessa saapuneesta tai liian pienestä näytteestä (alle 2.0 ml) mitataan vain Tau ja FosTau.

Myös muista näytteessä havaituista poikkeamista, kuten hemolyysistä, lisätään kommentti lausuntoon. Lievä hemolyysi ei kuitenkaan vaikuta Li-FosTau, Li-Tau tai Li-BAm42 mittaustuloksiin.

Yksi putkitarra riittää, pyydettävät tutkimukset yksilöidään tutkimuspyyntölomakkeella.

Jatkossa lähetysputkia voi tilata veloituksetta osoitteesta alzheimermarkkeri (at) uef.fi.

Lisätietoa oikeasta putkimateriaalista ja näytteen käsittelyyn liittyvistä tekijöistä:

Hansson et al. Pre-analytical protocol for measuring Alzheimer’s disease biomarkers in fresh CSF. Alzheimers Dement 12: e12137, 2020.

Janelidze et al. Towards a unified protocol for handling of CSF before β-amyloid measurements. Alzheimers Res Ther 11: 63, 2019.

Vanderstichele et al. Standardization of preanalytical aspects of cerebrospinal fluid biomarker testing for Alzheimer’s disease diagnosis: A consensus paper from the Alzheimer’s Biomarkers Standardization Initiative. Alzheimers Dement 8: 65, 2012.

Merkkiaineiden hinnat

Merkkiaineiden Li-FosTau, Li-Tau, Li-BAm42 hinnat 1.6.2022 alkaen:

  • Kolmen merkkiaineen yhdistelmä: 381,00 €
  • Kahden merkkiaineen yhdistelmä: 285,00 €
  • Yksittäinen merkkiaine: 177,00 €

Raja-arvot 21.11.2023 alkaen

4809 Li-FosTau 
Normaali alle 21 pg/ml, raja-arvoinen 21-26 pg/ml, patologinen yli 26 pg/ml
4810 Li-Tau
Normaali alle 230 pg/ml, raja-arvoinen 230-275 pg/ml, patologinen yli 275 pg/ml
4811 Li-BAm42  
Normaali yli 845 pg/ml, raja-arvoinen 715-845 pg/ml, patologinen alle 715 pg/ml

Päivitetty 30.11.2023