Biomarkkerilaboratorio

Biomarkkerilaboratorion logo

Diagnostiset palvelututkimukset

Yllä ovat valikot Biomarkkerilaboratorion maksupalvelutoimintana tehtäviin määrityksiin.

Alzheimerin taudin merkkiaineet

Alzheimerin taudin aiheuttamat aivomuutokset kehittyvät hitaasti, ja ne ovat havaittavissa jo vuosia ennen kuin tauti aiheuttaa kliinisiä oireita. Alzheimerin taudin aivomuutoksiin liittyviä proteiineja ovat tau-proteiini sekä sen fosforyloitunut muoto fosfo-tau, ja amyloidi-beta42, joita voidaan mitata selkäydinnesteestä.

Terveisiin henkilöihin verrattuna Alzheimerin tautia sairastavilla potilailla selkäydinnesteen amyloidi-beta42 pitoisuus on alentunut, tau- ja fosfo-tau -pitoisuudet ovat kohonneet. Tutkimustieto selkäydinnesteen markkereiden käytettävyydestä Alzheimerin taudin diagnostiikassa on kasvanut niin vakuuttavaksi, että selkäydinnestetutkimukset sisältyvät yhtenä positiivisena varmentavana tutkimuksena nykyiseen Alzheimerin taudin diagnostiseen kriteeristöön.

Selkäydinnestetesteistä voi olla hyötyä etenkin lieväoireisilla potilailla, joilla epäillään Alzheimerin tautia, depression ja Alzheimerin taudin erotusdiagnostiikassa, sekä potilailla, joilla on epätyypillinen taudinkuva.

Mittausmenetelmä: Tau, fosfo-tau ja amyloidi-beta42 pitoisuudet mitataan selkäydinnesteestä immunokemian analysaattorilla elektrokemiluminometrisilla menetelmillä (ECLIA, Roche Elecsys) (Viitteet 1,2).

Plasman neurofilamentti, kevytketju

Verinäytteestä mitattava NfLc eli neurofilamentin kevytketju (neurofilament light chain) on uusi non-invasiivinen hermostovaurion merkkiaine. NfLc-määritykset sopivat avuksi psykiatristen sairauksien ja neurodegeneraation erotusdiagnostiikkaan tai niitä voidaan käyttää seurantamenetelmänä eri tautien etenemisen ja lääkityksen tehon seurannassa. Kyseessä ei ole tautispesifinen merkkiaine. Tutkimus on tarjolla 1.10.2022 alkaen.

Mittausmenetelmä: NfLc analysoidaan plasmasta Simoa (Single Molecule Array) -mittausteknologiaa käyttäen (digitaalinen ELISA). Menetelmä perustuu magneettihelmien pinnalla tapahtuvaan immunokemialliseen reaktioon. Menetelmä on erittäin herkkä ja sillä pystytään määrittämään plasman neurofilamenttipitoisuudet pikogrammojen pitoisuuksina (Viite 3).

Laadunvarmistus

Merkkiainemenetelmät ovat laboratoriossamme käyttötarkoitustaan varten validoituja. Seuraamme niiden laatua jatkuvasti sisäisten kontrollien avulla ja osallistumalla kansainväliseen, The Alzheimer’s Associationin organisoimaan laaduntarkkailuohjelmaan.

Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T320, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO 15189:2013.

Li-FosTau, Li-Tau ja Li-BAm42 ovat akkreditoituja tutkimuksia.

 

FINAS-akkreditointitunnus

 

 

 

Merkkiaineiden hinnat

Merkkiaineiden Li-FosTau, Li-Tau, Li-BAm42 hinnat 1.6.2022 alkaen:

  • Kolmen merkkiaineen yhdistelmä: 381,00 €
  • Kahden merkkiaineen yhdistelmä: 285,00 €
  • Yksittäinen merkkiaine: 177,00 €

Merkkiaineen P-NfLc hinta 1.10.2022 alkaen 146,00 €.

Lisätietoja

Laboratorion johtaja
Sanna-Kaisa Herukka, FT
Kliininen lääketiede / Neurologia
Itä-Suomen yliopisto
Kuopion kampus
040 548 6247
sanna-kaisa.herukka( at )uef.fi

Julkaisu Laadukasta palvelua ja tutkimusta, Kliinlab 39 (2), 72-75, 2022.

Kirjallisuusviitteet

1. Bittner T, Zetterberg H, Teunissen CE, et al. Technical performance of a novel, fully automated electrochemiluminescence immunoassay for the quantitation of β-amyloid (1-42) in human cerebrospinal fluid. Alzheimers Dement 2016;12:517-26.

2. Lifke V, Kollmorgen G, Manuilova E, et al. Elecsys Total-Tau and Phospho-Tau (181P) CSF assays: Analytical performance of the novel, fully automated immunoassays for quantification of Tau proteins in human cerebrospinal fluid. Clin Biochem 2019;72:30-8.

3. Rissin DM, Kan CW, Campbell TG, et al. Single-molecule enzyme-linked immunosorbent assay detects serum proteins at subfemtomolar concentrations. Nat Biotechnol 2010;28:595-9.

 

 

 

Päivitetty 17.2.2023