Framsida

VÄLKOMMEN!

Välkommen till Linguapeda 2021! I år ordnas konferensen på distans, och vårt tema är livslång språkinlärning. På konferensen får vi njuta av presentationer och föredrag av olika slag (muntliga och posterpresentationer), och ett keynote-föredrag som hålls av professor emeritus David Little från Trinity College Dublin, Irland.

Vi välkomnar såväl nationella som internationella språklärare, lärarstudenter och övriga intresserade parter med språkpedagogiskt intresse till denna vårliga sammankomst. Vi välkomnar också presentationer och föredrag av alla slag som på olika sätt anknyter till det språkpedagogiska temat.

Kom med på Linguapeda 2021 och träffa kollegor, nära och fjärran. Oavsett om du är hemma, på jobbet eller någon annanstans kan du delta i intressanta diskussioner om aktuella teman och forskning!

 

                   Information

decorative glödlampor

                      Abstract

anteckningsbok, mugg, tangentbord

                   Huvudtalare

människor gör anteckningar

                      Program

kalender, penna

                   Registrering

träbitar med bokstäver som formar ordet ”future”, framtid

                    Anvisningar

decorative

                     Publikation

decorative

                   Finansiering 

decorative