MikroMRI – Mikromagneettikuvaukseen perustuva kehitys- ja innovaatioympäristö materiaalitutkimuksen teollisiin sovelluksiin

1.8.2018 – 28.2.2021

Sovelletun fysiikan laitos, Biolääketieteellinen kuvantamisyksikkö (Kuopio BIU) ja SIB Labs yhdessä Savonia AMK:n, Luonnonvarakeskuksen ja paikallisten yritysten (Valmet Technologies Oy, Teknikum Oy, Mondi Powerflute Oy ja Savon Siemen Oy) kehittivät mikroMRI-menetelmää työkaluksi materiaalitutkimuksen tarpeisiin Itä-Suomen alueella. Hanketta rahoitti EU:n aluekehitysrahasto Pohjois-Savon liiton kautta vuosina 2018-2021 (hankkeet A73998 ja A74016).

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo.
Europpan unioni, Euroopan aluekehitysrahasto logo.
Pohjois-Savon liitto logo.