MIKROMRI

MikroMRI – Mikromagneettikuvaukseen perustuva kehitys- ja innovaatioympäristö materiaalitutkimuksen teollisiin sovelluksiin

 

Sovelletun fysiikan laitos, Biolääketieteellinen kuvantamisyksikkö (Kuopio BIU) ja SIB Labs yhdessä Savonia AMK:n, Luonnonvarakeskuksen ja paikallisten yritysten (Valmet Technologies Oy, Teknikum Oy, Mondi Powerflute Oy ja Savon Siemen Oy) kehittävät mikroMRI-menetelmää työkaluksi materiaalitutkimuksen tarpeisiin Itä-Suomen alueella. Hanketta rahoittaa EU:n aluekehitysrahasto Pohjois-Savon liiton kautta vuosina 2018-2020 (hankkeet A73998 ja A74016).