People

Neurology – People

Professors
Reetta Kälviäinen, head of the academic subject, person in charge for specialist training
Pekka Jäkälä,  director (Neurocenter, Kuopio University Hospital)
Anne Koivisto, teaching coordinator
Hilkka Soininen (emerita)

Graduate Students
Sam Asher
Abdul Tunde Bakreen
Ramona Haanpää
Sanna Hannonen
Sami Heikkinen
Gazi Saadman Hossain
Olli-Pekka Intke
Viivi Jetsonen
Olli Jääskeläinen
Aku Kaipainen
Eija Kekkonen
Aleksi Kontkanen
Juha-Matti Lehtola
Tuuli Miettinen
Alma Mikkola
Tiina Mustonen
Ossi Nerg
Elisa Neuvonen
Marja Niiranen
Kaisa Näkki
Juha Onatsu
Eero Poukka
Inka Puhakka
Juho-Antti Rissanen
Riikka Rytty
Anni Saarela
Toni Saari
Joni Sairanen
Hanna-Mari Tertsunen
Oskari Timonen
Ada Tuominen
Heidi Turunen