Itä-Suomen yliopiston ohjauksen koulutus hallinnoi 1.5.2021-31.8.2023 ESR-rahoitteista Ohjausosaamista yhteistyössä -hanketta. Kehittämishankkeen taustalla oli aikuisten uraohjauksen kasvava tarve kuntien työllisyyspalveluissa. Maakunnan työllisyyspalvelujen uudelleen organisoituminen ja kuntakokeilu lisäsivät ohjaustoimijoiden ja ohjausyhteisöjen tarvetta (ura)ohjausosaamiseen ja arviointiin perustuvaan ohjausosaamisen kehittämiseen.  Hankkeen taustalla oli myös tarve löytää uusia menetelmiä työttömien aikuisten ohjaustyöhön sekä kehittää jo olemassa olevia prosesseja.  

Hanke järjesti laajalle kohderyhmälle suunnattuja vuorovaikutuksellisia koulutuksellisia tapahtumia ja auttoi ohjaustyötä tekeviä ammattilaisia sekä ohjausta tarjoavia yhteisöjä kehittämään työtään työyhteisöihin jalkautuvien työpajakoulutusten avulla.

Näihin kotisivuihin on koottu hankkeessa tuotettua materiaalia, jonka tarkoituksena on tukea valtakunnallisesti työllisyyspalveluissa toimivien ohjausosaamisen kehittymistä.

Euroopan unioni, Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto logo.
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo.
Itä-Suomen yliopiston logo.